Co robimy

card image

Mapa Wydatków

Wszystkie mapy wydatków, zatrudnienia w administracji publicznej i dochodów znajdą Państwo na dedykowanej stronie internetowej: www.mapawydatkow.pl.

zobacz więcej
card image

Raporty i analizy

2020 Suwerenność lekowa państwa – rola, stan i rekomendacje. Autorzy: Krzysztof Góra, Karol Jagliński. Współpraca: Przemysław Barański. Maj 2020…

zobacz więcej
card image

Rzeczy Wspólne

O Piśmie „Rzeczy Wspólne”  (Sklep Fundacji Republikańskiej – link) Pismo jest wydawane przez Fundację Republikańską, a jego celem jest kształtowanie poglądów…

zobacz więcej
card image

Kongresy Republikańskie

Kongresy Republikańskie Fundacja Republikańska organizuje (zazwyczaj raz-dwa razy do roku) cykliczne imprezy – tzw. Kongresy Republikańskie. Kontynuują one tradycje…

zobacz więcej
card image

Spółdzielcze rewolucje

Realizując projekt „Spółdzielcze rewolucje” chcemy zmienić sposób myślenia o Spółdzielniach mieszkaniowych. Naszym marzeniem jest aby przestano myśleć o Spółdzielniach jak…

zobacz więcej
card image

Monitoring Szarej Strefy

Fundacja Republikańska zrealizowała w partnerstwie z PKN ORLEN projekt Monitoring Szarej Strefy w Polsce 2019. W ramach projektu przygotowaliśmy cztery raporty kwartalne…

zobacz więcej
card image

Spotkania „Pod Spodem”

W ramach cyklu „Pod spodem” organizujemy spotkania poświęcone: cywilizacji, idei, kulturze, a więc zagadnieniom kształtującym system wartości oraz rozumienie polityki. Choć jednocześnie, ze względu…

zobacz więcej
card image

Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego

Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego (OWIZ) to analiza wpływu, jaki inwestor zagraniczny wywiera na polską gospodarkę i społeczeństwo. Finałem procesu oceny jest…

zobacz więcej
card image

Republikańskie Centrum Rozwoju Regionalnego

Ruch Republikański rozwijający się w Polsce sprawnie obejmuje coraz to nowe środowiska i obszary tematyczne. Problemem jest jednak szerzenie myśli republikańskiej…

zobacz więcej
card image

Sklep republikański

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym czas wysyłki towarów zakupionych w sklepie republikańskim wydłuża się do 14 dni. Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu online…

zobacz więcej
card image

Polski model gościnności

Projekt Fundacji Republikańskiej „Polski model gościnności” stanowi republikańską odpowiedź na trwający w Europie kryzys migracyjny oraz brak obowiązującej strategii rządowej w zakresie polityki migracyjnej.…

zobacz więcej

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.