Co robimy

card image

Mapa Wydatków

Wszystkie mapy wydatków, zatrudnienia w administracji publicznej i dochodów znajdą Państwo na dedykowanej stronie internetowej: www.mapawydatkow.pl.

zobacz więcej
card image

Raporty i analizy

Ruch Republikański rozwijający się w Polsce sprawnie obejmuje coraz to nowe środowiska i obszary tematyczne. Problemem jest jednak szerzenie myśli republikańskiej…

zobacz więcej
card image

Rzeczy Wspólne

O Piśmie „Rzeczy Wspólne”  (Sklep Fundacji Republikańskiej – link) Pismo jest wydawane przez Fundację Republikańską, a jego celem jest kształtowanie poglądów…

zobacz więcej
card image

Kongresy Republikańskie

Kongresy Republikańskie Fundacja Republikańska organizuje (zazwyczaj raz-dwa razy do roku) cykliczne imprezy – tzw. Kongresy Republikańskie. Kontynuują one tradycje…

zobacz więcej
card image

Monitoring Szarej Strefy

W tym roku Fundacja Republikańska realizuje w partnerstwie z PKN ORLEN projekt MonitoringSzarej Strefy w Polsce 2019.W ramach projektu przygotowujemy cztery raporty kwartalne…

zobacz więcej
card image

Spotkania „Pod Spodem”

W ramach cyklu „Pod spodem” organizujemy spotkania poświęcone: cywilizacji, idei, kulturze, a więc zagadnieniom kształtującym system wartości oraz rozumienie polityki. Choć jednocześnie, ze względu…

zobacz więcej
card image

Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego

Ruch Republikański rozwijający się w Polsce sprawnie obejmuje coraz to nowe środowiska i obszary tematyczne. Problemem jest jednak szerzenie myśli republikańskiej…

zobacz więcej
card image

Republikańskie Centrum Rozwoju Regionalnego

Ruch Republikański rozwijający się w Polsce sprawnie obejmuje coraz to nowe środowiska i obszary tematyczne. Problemem jest jednak szerzenie myśli republikańskiej…

zobacz więcej

Zapisz się!