Spółdzielcze rewolucje

2020.03.05

Fundacja Republikańska

„Spółdzielcze rewolucje” to projekt realizowany przez Fundację Republikańską od 2019 roku, poprzez który chcemy zmienić sposób myślenia o spółdzielniach mieszkaniowych. Naszym marzeniem jest aby spółdzielnie przestały się jawić jako twór z minionej epoki zilustrowany znakomicie w serialu „Alternatywy 4”, a zaczęły być powszechnie traktowane jako żywe, organiczne wspólnoty, nasze dobro wspólne.

Jesteśmy świadomi, że zarządzanie spółdzielniami pozostawia często wiele do życzenia, a ich członkowie niejednokrotnie nie są świadomi swoich praw i miewają trudności z ich egzekwowaniem.

Prowadząc nasze działania pragniemy przekazać kompendium wiedzy do dokonania trwałych zmian w funkcjonowaniu spółdzielni oraz stale wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców. Przygotowaliśmy zaktualizowany podręcznik świadomego członka spółdzielni mieszkaniowej, graficzną wersję ustawy – poradnik prawo spółdzielcze, cyklicznie publikujemy treści, które poszerzają i uzupełniają wiedzę oraz podnoszą świadomość w przedmiotowym zakresie.

Prowadzimy szkolenia dla członków i mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych/SIM/TBS. Uruchomiliśmy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie spraw związanych ze spółdzielczością mieszkaniową w postaci infolinii, niebawem otworzymy stacjonarny punkt poradnictwa obywatelskiego w tym zakresie.

Dołącz do naszej Spółdzielczej Rewolucji!

Strona internetowa projektu: https://spoldzielniemieszkaniowe.org/

Ostatnie Wpisy

Powrót ze wschodu. Jak Polska uniezależniała się od Rosji.

2023.09.20

Fundacja Republikańska

Intermentoring FR#4: Chwała Wielkiej Polsce vs. chwała nam i naszym kolegom

2023.07.11

Fundacja Republikańska

O polskiej wizji przyszłości Europy

2023.06.28

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.