Spółdzielcze Rewolucje

2020.03.05

Fundacja Republikańska

„Spółdzielcze Rewolucje” to projekt realizowany przez Fundację Republikańską od 2019 roku, poprzez który chcemy zmienić sposób myślenia o mieszkalnictwie społecznym. Naszym marzeniem jest aby spółdzielnie mieszkaniowe przestały się jawić jako twór z minionej epoki zilustrowany znakomicie w serialu „Alternatywy 4”, a zaczęły być powszechnie traktowane jako żywe, organiczne wspólnoty, nasze dobro wspólne.

Jesteśmy świadomi, że zarządzanie spółdzielniami pozostawia często wiele do życzenia, a ich członkowie niejednokrotnie nie są świadomi swoich praw i miewają trudności z ich egzekwowaniem.

Prowadząc nasze działania pragniemy przekazać kompendium wiedzy do dokonania trwałych zmian w funkcjonowaniu spółdzielni oraz stale wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców. Przygotowaliśmy podręcznik świadomego członka spółdzielni mieszkaniowej, graficzną wersję ustawy – prawo spółdzielcze, cyklicznie publikujemy treści, które poszerzają i uzupełniają wiedzę oraz podnoszą świadomość w zakresie budownictwa i mieszkalnictwa społecznego.

Prowadzimy szkolenia dla członków i mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych/SIM/TBS. Uruchomiliśmy punkt nieodpłatnego doradztwa mailowego, telefonicznego oraz bezpośredniego w zakresie spraw związanych z mieszkalnictwem społecznym, niebawem otworzymy stacjonarny punkt poradnictwa obywatelskiego zajmującego się tą problematyką.

Dołącz do naszej Spółdzielczej Rewolucji!

Strona internetowa projektu: https://spoldzielniemieszkaniowe.org/

Ostatnie Wpisy

Cztery kluczowe wyzwania dla Polski

2023.12.11

Fundacja Republikańska

Rzeczy Wspólne 46

2023.11.27

Fundacja Republikańska

Młodzieżowe rekomendacje polityk społecznych.

2023.10.31

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.