Wesprzyj fundację

Jeśli chcesz wspierać Fundację Republikańską i razem z nami dbać o dobro wspólne jakim jest Polska, to prosimy o finansowe wsparcie naszej działalności.

WYBIERZ KWOTĘ DOFINANSOWANIA

UZUPEŁNIJ DANE

 Zdjęcie Fundacji Republikańskiej

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dla tych, którzy wierzą w naszą republikańską wizję świata, mamy różne propozycje:

  • – organizujemy Kongresy, wydarzenia i spotkania otwarte;
  • – sporządzamy raporty i analizy o gospodarce i rozwoju Polski;
  • – publikujemy Rzeczy Wspólne – kwartalnik prezentujący idee republikańskie;
  • – jesteśmy obecni w mediach, gdzie promujemy republikańskie rozwiązania;
  • – udzielamy się w konsultacjach publicznych.

Efekty naszej działalności są dostępne dla wszystkich!

Wszystko to jest możliwe dzięki wytężonej pracy całego zespołu i współpracujących z nami ekspertów. Jest to wartościowa praca, którą staramy się za każdym razem opłacać.

Dziękujemy za przekazane wsparcie!

Zapoznaj się z regulaminem przekazywania darowizn, oraz naszą polityką prywatności.

Fundacja Republikańska

Nowy Świat 41, 00-042 Warszawa

84 2490 0005 0000 4520 9156 1754

Tytułem: darowizna na cele statutowe

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.