Północ i Południe – umiędzynarodowienie działalności Fundacji Republikańskiej

2022.07.25

Fundacja Republikańska

Umiędzynarodowienie działalności Fundacji Republikańskiej to milowy krok w rozwoju organizacji. Dzięki nawiązaniu współpracy z think tankami z zagranicy, stworzeniu sieci bezpośrednich kontaktów oraz publikacjom w języku angielskim, Fundacja Republikańska będzie mogła w pełni realizować swoje cele statutowe dotyczące kształtowania europejskich instytucji prawnych w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesami prywatnymi, a także kształtowania europejskich instytucji życia publicznego w duchu zgodnym z chrześcijańską koncepcją człowieka.

Zadanie Północ i Południe – umiędzynarodowienie działalności Fundacji Republikańskiej finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Projekt realizowany w latach 2022 – 2023. Wartość projektu 155 000 zł.

Fundacja Republikańska nawiązała współpracę partnerską z organizacjami z zagranicy:

Ostatnie Wpisy

Czwarte morze

2024.06.28

Fundacja Republikańska

47. numer Rzeczy Wspólnych

2024.05.27

Fundacja Republikańska

Wieczór wyborczy

2024.05.27

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji