Północ i Południe – umiędzynarodowienie działalności Fundacji Republikańskiej

2022.07.25

Fundacja Republikańska

Umiędzynarodowienie działalności Fundacji Republikańskiej to milowy krok w rozwoju organizacji. Dzięki nawiązaniu współpracy z think tankami z zagranicy, stworzeniu sieci bezpośrednich kontaktów oraz publikacjom w języku angielskim, Fundacja Republikańska będzie mogła w pełni realizować swoje cele statutowe dotyczące kształtowania europejskich instytucji prawnych w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesami prywatnymi, a także kształtowania europejskich instytucji życia publicznego w duchu zgodnym z chrześcijańską koncepcją człowieka.

Zadanie Północ i Południe – umiędzynarodowienie działalności Fundacji Republikańskiej finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Projekt realizowany w latach 2022 – 2023. Wartość projektu 155 000 zł.

Fundacja Republikańska nawiązała współpracę partnerską z organizacjami z zagranicy:

Ostatnie Wpisy

Cztery kluczowe wyzwania dla Polski

2023.12.11

Fundacja Republikańska

Rzeczy Wspólne 46

2023.11.27

Fundacja Republikańska

Młodzieżowe rekomendacje polityk społecznych.

2023.10.31

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.