Północ i Południe – umiędzynarodowienie działalności Fundacji Republikańskiej

2022.07.25

Fundacja Republikańska

Umiędzynarodowienie działalności Fundacji Republikańskiej to milowy krok w rozwoju organizacji. Dzięki nawiązaniu współpracy z think tankami z zagranicy, stworzeniu sieci bezpośrednich kontaktów oraz publikacjom w języku angielskim, Fundacja Republikańska będzie mogła w pełni realizować swoje cele statutowe dotyczące kształtowania europejskich instytucji prawnych w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesami prywatnymi, a także kształtowania europejskich instytucji życia publicznego w duchu zgodnym z chrześcijańską koncepcją człowieka.

Zadanie Północ i Południe – umiędzynarodowienie działalności Fundacji Republikańskiej finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Projekt realizowany w latach 2022 – 2023. Wartość projektu 155 000 zł.

Fundacja Republikańska nawiązała współpracę partnerską z organizacjami z zagranicy:

Ostatnie Wpisy

Intermentoring FR#2: Planowanie Projektowe

2023.05.25

Fundacja Republikańska

Gdy narracja zastępuje politykę: głos drugi

2023.05.24

Fundacja Republikańska

Gdy narracja zastępuje politykę: głos pierwszy

2023.05.24

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.