Rozwój Fundacji Republikańskiej przez uruchomienie oddziału regionalnego w Łodzi

2023.05.22

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska wyremontuje i wyposaży siedzibę oddziału regionalnego w Łodzi, a także rozpocznie prowadzenie w niej działalności polegającej na szerzeniu idei republikańskich, organizacji spotkań, podejmowaniu współpracy z kadrą naukową, sporządzaniu raportów, analiz i opinii.

W wymiarze eksperckim będzie to ośrodek korzystający z potencjału łódzkich uczelni i generujący materiał analityczny najwyższej jakości. Priorytetowe zadanie, jakim jest prowadzenie pracy formacyjnej wśród młodzieży szkół średnich i
studentów, realizowane będzie także w Łodzi.

Ostatnie Wpisy

Cztery kluczowe wyzwania dla Polski

2023.12.11

Fundacja Republikańska

Rzeczy Wspólne 46

2023.11.27

Fundacja Republikańska

Młodzieżowe rekomendacje polityk społecznych.

2023.10.31

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.