Rozwój Fundacji Republikańskiej przez uruchomienie oddziału regionalnego w Łodzi

2023.05.22

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska wyremontuje i wyposaży siedzibę oddziału regionalnego w Łodzi, a także rozpocznie prowadzenie w niej działalności polegającej na szerzeniu idei republikańskich, organizacji spotkań, podejmowaniu współpracy z kadrą naukową, sporządzaniu raportów, analiz i opinii.

W wymiarze eksperckim będzie to ośrodek korzystający z potencjału łódzkich uczelni i generujący materiał analityczny najwyższej jakości. Priorytetowe zadanie, jakim jest prowadzenie pracy formacyjnej wśród młodzieży szkół średnich i
studentów, realizowane będzie także w Łodzi.

Ostatnie Wpisy

47. numer Rzeczy Wspólnych

2024.05.27

Fundacja Republikańska

Wieczór wyborczy

2024.05.27

Fundacja Republikańska

Polska i Niemcy: od dominacji do jawnej konkurencji

2024.05.14

Artur Kluczny

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji