Raporty i analizy

2019.12.21

Fundacja Republikańska

The Intermarium. Defencive Shield against Russia.

Autorzy: Jan Józef Kasprzyk, Marek Wróbel
Współpraca: Łukasz Mróz

Grudzień 2023

Kondycja młodych Polaków.

Pobierz raport

Autorzy: Anna Bojanowska-Sosnowska, Daria Bulanda, Piotr Kempisty, Olgierd Liekh-Dobrovolsky, Łukasz Janoszczyk, Jan Walczuk, Aleksandra Wejt-Knyżewska, Łukasz Zaorski-Sikora

Październik 2023

Patronat honorowy:

Partner projektu:

Polska i Niemcy w uścisku współzależności.

Pobierz raport

Autorzy: Daria Bulanda, Olga Doleśniak-Harczuk, Karol Jagliński, Piotr Kempisty, Artur Kluczny, Łukasz Kryśkiewicz, Aleksandra Rybińska-Wróbel, Adam Stolarz, Witold Strobel, Patrycja Anna Tepper, Marek Wróbel Współpraca: Artur Kluczny, Marek Wróbel

Październik 2023

Partner projektu: Polski Fundusz Rozwoju

Powrót ze Wschodu. Jak Polska uniezależniała się od Rosji.

Pobierz raport

Autorzy: Piotr Kempisty, Dominik Mazur, Maria Przełomiec, Mariusz Staniszewski, Marcin Wierzbicki
Współpraca: Łukasz Mróz, Marek Wróbel

Wrzesień 2023

Partner projektu: Fundacja PKO Banku Polskiego

Odbudowa Ukrainy. Gospodarka i polityka – perspektywy, realia, możliwości.

Pobierz raport

Autorzy: Krzysztof Gigol, Marcin Kacperek, Piotr Kempisty, Adam Stolarz
Współpraca: Łukasz Mróz, Marek Wróbel

Wrzesień 2022

Partner projektu: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego

The Polish-Czech Vision of the Future for the EU

Autorzy: Marek Wróbel, Šimon Zajíček
Współpraca: Dorota Zielińska

Czerwiec 2022

Pobierz raport.

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Forum Polsko-Czeskie 2022”.


Sprawy do załatwienia. Wybrane wyzwania dla Polski w 2022 r. i dalej.

Autorzy: Olga Doleśniak-Harczuk, Grzegorz Kędzia, Łukasz Kryśkiewicz, Kamil Orzeł, Bartosz Zawadzki
Współpraca: Przemysław Barański, Łukasz Mróz

Grudzień 2021

Pobierz raport.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie PROO-1024x110.png

Obywatel w systemie bezpieczeństwa narodowego.

Autorzy: Rafał Zaniewski, Robert Papliński
Współpraca: Wojciech Duc, Łukasz Mróz, Marek Wróbel

Czerwiec 2021

Pobierz raport.


Otyłość epidemią XXI wieku.

Autorzy: Małgorzata Klusiewicz, Anna Krawczyk, Hanna Wilska
Współpraca: Przemysław Barański

Czerwiec 2021

Pobierz raport.

Partner projektu: Novo Nordisk Pharma Sp. z o. o.


Regionalizacja płacy minimalnej w Polsce – rozważania.

Autorzy: Anna Bojanowska – Sosnowska, Cezary Marzęda

Współpraca: Łukasz Mróz

Czerwiec 2021

Pobierz Raport

Partner projektu: Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców


Oszczędności emerytalne Polaków. Jak mądrze zabezpieczyć się na przyszłość?

Autorzy: Anna Bojanowska – Sosnowska, Cezary Marzęda, Julita Wilczek

Współpraca: Łukasz Mróz

Marzec 2021

Pobierz raport.

Partner projektu:

2020

Suwerenność lekowa państwa – rola, stan i rekomendacje.

Autorzy: Krzysztof Góra, Karol Jagliński.

Współpraca: Przemysław Barański.

Maj 2020

Pobierz raport

2019

Kierunki rozwoju stacji paliw.

Autorzy: Krzysztof Chomicki, Marcin Jóźko, Rafał Momot, Kinga Trochimiak-Jóźko, Marcin Wolak.

Współpraca: Jarosław Kniołek, Łukasz Mróz.

Listopad 2019

Pobierz raport


Public Affairs w Polsce, Rola, stan i perspektywy.

Autorzy: Mateusz Glinowiecki, Łukasz Księżopolski, Kamil Orzeł, Bartosz Wielgo.

Współpraca: Cezary Marzęda.

Październik 2019

Pobierz raport


Bariery dla polskich przedsiębiorców, działających w Unii Europejskiej.

Autorzy: Dominik Mazur, Dawid Gawinkowski, Karol Jagliński, Janusz Wdzięczak, Roman Rabantek, Mariusz Kuźma.

Współpraca: Krzysztof Gigol, Adam Stolarz, Maria Wojas.

Październik 2019

Pobierz raport


Płynność finansowa przedsiębiorstw w polskim systemie prawnym.

Autorzy: Monika Bekas, Piotr Celiński, Karol Jagliński, Paweł Ludwiniak, Marcin Obremski, Bartosz Piechota, Grzegorz Zatorski.

Współpraca: Jarosław Kniołek, Bartosz Piechota, Łukasz Mróz.

Wrzesień 2019

Pobierz raport


Wskazania do usprawnienia systemu obowiązkowych szczepień finansowanych przez państwo.

Autorzy: Paweł Dryk, Katarzyna Wyszyńska, Grzegorz Zatorski

Współpraca: Łukasz Mróz, Maria Wojas

Lipiec 2019

Pobierz raport

Errata


Bariery w transporcie drogowym. Analiza czynników wpływających na przedsiębiorstwa transportowe operujące wewnątrz i na zewnątrz Unii Europejskiej.

Autorzy: Agnieszka Kulikowska-Wielgus Dorota Ziemkowska Bartosz Wawryszuk Artur Lysiono, współpraca: Cezary Marzęda, Marcin Wolak

Kwiecień 2019

Pobierz raport


2018

Potrzeby telekomunikacyjne Polaków. Kierunki rozwoju sieci stacji bazowych.

Autorzy: Tomasz Filipowicz, Artur Natorski, Janusz Wdzięczak, współpraca: Dominik Mazur

Grudzień 2018

Pobierz raport


Skutki zniesienia limitu składek na ZUS. Analiza skutków zniesienia limitu składek na ubezpieczenia społeczne z wyszczególnieniem rynku usług biznesowych.

Autorzy: Karol Jagliński, Piotr Wawrzeński, wspólpraca: Marcel Lesik, Maksymilian Stefański, Cezary Marzęda, Maria Wojas

Listopad 2018

Pobierz raport


Polski model gościnności. Podręcznik szkoleniowy.

Autorzy: Marcin Giełzak, Olga Groszek, Michał Kmieć, Teodor Sobczak, Maria Wojas, Artur Wywigacz

Listopad 2018

Pobierz raport


Uwarunkowania Inwestycyjne w Polsce.

Autorzy: Damian Borkusewicz, Mateusz Mierzejewski, Kamil Orzeł, Maksymilian Stefański, Bartosz Wielgo, Cezary Marzęda (współpraca), Tomasz Filipowicz (współpraca), Dominik Mazur (współpraca), Maciej Szylar (współpraca)

Listopad 2018

Pobierz raport


PL2118

Autorzy: Krzysztof Gigol, Michał Kot, Dominik Mazur, Łukasz Mróz, Kacper Nosarzewski, Tomasz Rowiński, Rafał Suchłabowicz, Maria Wojas, Marcin Wolak, Marek Wróbel, Radosław Żydok

Listopad 2018

Pobierz raport


Polski model gościnności.

Autorzy: Piotr Andrzejewski, Marcin Giełzak, Jacek Gniadek, Olga Groszek, Michał Kmieć, Dominik Mazur, Tomasz Sieniow, Mariusz Sulkowski, Piotr Wójcik, Maria Wojas (współpraca)

Sierpień 2018

Pobierz raport


Analiza wybranych zagadnień regulowanych w projekcie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Autor: Tomasz Filipowicz

Kwiecień 2018

Pobierz raport


Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Analiza uwarunkowań prawnych i ekonomicznych.

Autor: Paweł Ludwiniak

Współpraca: Dominik Mazur, Maria Wojas, Radosław Żydok

Marzec 2018

Pobierz raport


2017


Nielegalny rynek spirytusu i napojów spirytusowych. Analiza otoczenia prawnego, gospodarczego i społecznego.

Autorzy: Karol Jagliński, Rafał Momot (koordynator raportu), Łukasz Mróz (współpraca) Maria Wojas (redakcja), Dariusz Ziemkowski, Radosław Żydok (współpraca)

Grudzień 2017

Informacja prasowa i streszczenie raportu


Akumulacja kapitału w gospodarce Polski. Analiza czynników wpływających na poziom oszczędności gospodarstw domowych i jego skutków dla sektora przedsiębiorstw.

Autorzy: Jan Bondyra, Miłosz Bosiacki, Radosław Żydok

Listopad 2017

Pobierz raport


Mapy Wydatków i Dochodów Państwa 2016

Autorzy: Janek Mońka (grafika), Grzegorz Zatorski (opracowanie danych), Radosław Żydok (koordynator projektu)

Listopad 2017

Zobacz mapy


Uszczelnienie PIT i CIT. Uwagi do rządowego projektu zmian w ustawach o podatkach dochodowych (druk nr 1878).

Autor: Radosław Żydok (redaktor pracy zespołowej)

Październik 2017

Pobierz raport


Skutki opodatkowania akcyzą płynów do e‑papierosów. Analiza w kontekście projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym z dnia 14 czerwca 2017 r.

Autor: Radosław Żydok

Współpraca: Łukasz Mróz, Dominik Piórkowski, Maria Wojas, Grzegorz Zatorski

Lipiec 2017

Pobierz raport


Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i opłata reprograficzna w Polsce. Analiza na tle rozwiązań stosowanych w wybranych państwach europejskich.

Autorzy: Kamil Buliński, dr Tomasz Filipowicz

Współpraca: Dominik Mazur, Radosław Żydok

Czerwiec 2017

Pobierz raport


Produkcja i rynek napojów spirytusowych względem pozostałych napojów alkoholowych. Analiza otoczenia prawnego, gospodarczego i społecznego.

Autor: Rafał Momot

Współpraca: Dominik Mazur, Radosław Żydok

Czerwiec 2017

Pobierz raport


Wyzwania i możliwości w dążeniu do innowacyjnego i zrównoważonego rolnictwa w Europie Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora produkcji zwierzęcej.

Autorzy: prof. Jarosław Olav Horbańczuk, dr Joanna Marchewka (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk)

Czerwiec 2017


Główne ryzyka i bariery działalności gospodarczej w Polsce. Perspektywa mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorstw.

Autorzy: Konrad Hennig, Karol Jagliński, Andrzej Kensbok, Paweł Ludwiniak, Zbigniew Makowski, Dominik Mazur, Rafał Momot, Marek Wróbel, Radosław Żydok

Maj 2017

Pobierz raport


Sieć szpitali – nowe rozwiązania i stare problemy. Zadłużenie szpitali publicznych jako ryzyko funkcjonowania nowego systemu.

Autor: Dariusz Wasilewski

Maj 2017

Pobierz raport


Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Analiza porównawcza systemów prawnych funkcjonujących w Polsce i wybranych krajach OECD.

Autorzy: Dominik Mazur, Radosław Żydok
Współpraca: Marcin Kubiński, Łukasz Mróz, Piotr Remuszko, Maria Wojas
Konsultacja merytoryczna: Dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN

Luty-marzec 2017

Pobierz raport


Komentarz do propozycji zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne. Analiza poselskiego projektu „Apteka dla farmaceuty”.

Autor: Rafał Momot

Styczeń 2017

Pobierz raport


2016


Opodatkowanie akcyzą e-papierosów.

Autorzy: Zbigniew Makowski, Radosław Żydok

Grudzień 2016

Pobierz raport


Status prawny dokumentów publicznych i ich wytwórców w wybranych państwach Unii Europejskiej.

Autorzy: Marcin Barański, Agata Kosieradzka-Federczyk, Jacek Kudła, Blanka Julita Stefańska

Grudzień 2016

Pobierz raport


No-Action Letter w systemie nadzoru nad polskim rynkiem finansowym.

Autor: Jacek Jonak

Grudzień 2016

Pobierz raport


System poboru opłat drogowych. Analiza, wnioski, rekomendacje.

Autorzy: Marcin Izdebski, Zbigniew Makowski, Bartosz Piechota, Radosław Żydok

Listopad 2016

Pobierz raport


Polska wobec inwestorów zagranicznych. Propozycja nowej polityki.

Autorzy: Marcin Izdebski, Andrzej Kensbok, Rafał Momot, Marcin Roszkowski (Instytut Jagielloński), Adam Stolarz, Marek Wróbel, Radosław Żydok

Listopad 2016

Pobierz raport


Rynek produkcji spożywczej w Polsce. Czy polska żywność rzeczywiście jest polska?

Autorzy: Marcin Izdebski, Rafał Momot

Październik 2016

Pobierz raport


Zła zmiana. Negatywne konsekwencje zmiany czasu (praca wspólna Fundacji Republikańskiej i Stowarzyszenia KoLiber).

Autorzy: Kamila Kępińska, Damian Kłosowicz, Paweł Młynarek, Feliks Pobiedziński, Marek Wróbel, Krzysztof Zając, Marzena Zając, Radosław Żydok

Październik 2016

Pobierz raport


Mapy Wydatków i Dochodów Państwa 2015.

Autorzy: Marcin Izdebski, Karol Jagliński, Janek Mońka

Październik 2016

Zobacz mapy


Rynek dystrybucji farmaceutycznej w Polsce.

Autor: Rafał Momot

Wrzesień 2016

Pobierz raport


Samochody w instytucjach publicznych. Wnioski i rekomendacje – edycja 2014.

Autorzy: Łukasz Mróz, Marcin Izdebski (współpraca), Radosław Żydok (redakcja)

Lipiec 2016

Pobierz raport


Rynek detalicznego handlu spożywczego w Polsce.

Autor: Rafał Momot

Przy współpracy: Marek Wróbel, Marcin Izdebski

Luty 2016

Pobierz raport


Mapa Wydatków Państwa 2014.

Autorzy: Karol Jagliński, Paweł Lewandowski, Janek Mońka

Przy współpracy: Marcin Chludziński

Styczeń-luty 2016

Zobacz mapę


2015


Cyfryzacja Rzeczypospolitej. Problemy, wyzwania, nadzieje.

Autor: Radosław Żydok

Grudzień 2015

Pobierz raport


Samochody w instytucjach publicznych. Wnioski i rekomendacje [2013]

Autor: Paweł Lewandowski

Przy współpracy: Karol Ciulkin, Karol Jagliński, Sebastian Wójcik

Konsultacje merytoryczne: Marcin Chludziński

Marzec 2015

Pobierz raport


Partnerstwo publiczno-­‐prywatne jako szansa na szybki rozwój Polski.

Autor: Marcin Osowski

Styczeń 2015

Pobierz raport


2014


Polacy na Wschodzie a polityka migracyjna RP. Diagnoza i propozycje zmian.

Autor: Kamila Opiela, Sergiy Skorycki, Ziemowit Socha

Redakcja i korekta: Magdalena Osińska

Grudzień 2014

Pobierz raport


Polskie Lasy. Analiza instytucji, rynku i polityki.

Autor: Karol Jagliński

Luty 2014

Pobierz raport


2013


Wynagrodzenia w administracji publicznej.

Grudzień 2013

Pobierz raport


Polski system ubezpieczeń społecznych. Diagnoza sytuacji.

Listopad 2013

Pobierz raport


Aktywizacja bezrobotnych w Wielkiej Brytanii.

Autor: Henryk Kalinowski

Wrzesień 2013

Pobierz raport


Koszty i efektywność systemu podatkowego w Polsce.

Autor: Karol Jagliński

Sierpień 2013

Pobierz raport


Skutki „repolonizacji” sektora bankowego. Czy tylko pozytywne?

Autorzy: Maciej Bartol, Maciej Rapkiewicz

Lipiec 2013

Pobierz raport


Szybciej, taniej, skuteczniej. Poprawa warunków obsługi prawnej osób fizycznych i osób prawnych w Polsce.

Maj 2013

Pobierz raport


Problematyka regulacji rynku firm pożyczkowych w Polsce.

Autor: Łukasz Czernicki

Kwiecień 2013

Pobierz raport


Polski rynek drobiu wobec wprowadzania systemu certyfikacyjnego QAFP.

Autor: Marta Pietrzyk

Luty 2013

Pobierz raport


Polska A i B. Prawda czy mit?

Autor: Karol Jagliński

Luty 2013

Pobierz raport


Nadzór właścicielski nad spółką Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Ocena działalności Ministra Skarbu Państwa w latach 2008-2012.

Autor: Marcel Klinowski

Luty 2013

Pobierz raport


Nadzór właścicielski nad mieniem Skarbu Państwa. Dobre praktyki.

Luty 2013

Pobierz raport


2012


Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian.

Autorzy: Krzysztof Brosz, Marcin Chludziński, Michał Czarnik, Michał Kot

Redakcja: Artur Bazak, Marcel Klinowski

Grudzień 2012

Pobierz raport


Nowy porządek. Uwarunkowania geopolityczne amerykańsko-chińskiej rywalizacji o hegemonię. Rola Rosji i Europy. Analiza długoterminowa.

Autor: Jacek Bartosiak

Październik 2012

Pobierz raport


Zatrudnienie w administracji rządowej – dynamika i koszty.

Autorzy: Marcin Chludziński (koordynator projektu), Krzysztof Brosz, Przemysław Wipler

Wrzesień 2012

Pobierz raport

Załącznik 1 ‐ Wzrost/spadek zatrudnienia

Załącznik 2 ‐ Wzrost/spadek wydatków na umowy o pracę

Załącznik 3 ‐ Wzrost/spadek wydatków na umowy cywilnoprawne


Foreign Account Tax Compliance Act. FATCA i jej konsekwencje dla polskich instytucji finansowych.

Autorzy: dr Stanisław Tyszka, Krzysztof Bosak

Wrzesień 2012

Pobierz raport


Polityka podatkowa państwa wobec branży tytoniowej oraz jej konsekwencje ekonomiczne i społeczne.

Autorzy: Krzysztof Brosz, Tomasz Gigol, Maciej Rapkiewicz, Dr Stanisław Tyszka

Współpraca: Marta Tyce

Wrzesień 2012

Pobierz raport


Deregulacja – jak powstrzymać inflację prawa?

Pod redakcją dra Stanisława Tyszki

Maj 2012

Pobierz raport


Polityka prorodzinna w wybranych krajach Unii Europejskiej. Przegląd stosowanych rozwiązań.

Autorzy: Michał Czarnik, Michał Kot, Jan Urmański

Współpraca: Daniel Salamon, Bartosz Troczyński, Michał Tyszkiewicz

Marzec 2012

Pobierz raport


Szkolnictwo zawodowe i techniczne w Polsce. Diagnoza i propozycje rozwiązań programowych.

Autorzy: Marcin Chludziński, Krzysztof Brosz, Krzysztof Bosak

Styczeń 2012

Pobierz raport


Koncepcja operacyjna wojny powietrzno-morskiej na Zachodnim Pacyfiku.

Autor: Jacek Bartosiak

Styczeń 2012

Pobierz raport

2011


Zawody regulowane. Aktualny stan prawny i propozycje zmian.

Autorzy raportu: Przemysław Wipler (szef projektu), Mariusz Paczkowski (koordynator projektu), dr Stanisław Tyszka, Bartosz Troczyński, Bartłomiej Walentyński, Tomasz Warowny

Wrzesień 2011

Pobierz raport

Załącznik – tabela zawodów regulowanych

Ostatnie Wpisy

47. numer Rzeczy Wspólnych

2024.05.27

Fundacja Republikańska

Wieczór wyborczy

2024.05.27

Fundacja Republikańska

Polska i Niemcy: od dominacji do jawnej konkurencji

2024.05.14

Artur Kluczny

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji