Niepodległość. Dobro Wspólne

2020.11.03

Fundacja Republikańska

Projekt „Niepodległość. Dobro Wspólne” jest przekrojowym spojrzeniem na historię minionych stu lat niepodległości Rzeczpospolitej oraz śmiałym spojrzeniem w przyszłość naszej ojczyzny. Pochyla się nad drogą dojścia do niepodległości, najważniejszymi osiągnięciami i sukcesami ostatniego stulecia, a także kreśli wizję wielkiej i suwerennej Polski na kolejne sto lat.

W ramach projektu wydaliśmy publikację TOP 100 PL zawierającą listę rankingową stu najważniejszych osiągnięć, które w okresie ostatnich stu lat były kluczowe dla naszej ojczyzny oraz budowały naszą dumę narodową. Lista składa się z 10 kategorii po 10 pozycji każda.

Na projekt składa się również raport PL 2118, zawierający wizję niepodległej Polski za kolejne 100 lat.

“Niepodległość. Dobro wspólne.” to także 7 regionalnych warsztatów tematycznych, które przeprowadziliśmy w takich miastach jak: Poznań, Gdańsk, Lublin, Wrocław, Zagórz, Łódź i Warszawa. Ich celem było umożliwienie aktywnego włączenia się lokalnym społecznościom w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu naszych partnerów, którym serdecznie dziękujemy:
Instytut Debaty Publicznej;
Stowarzyszenie DolinaKolejowa.pl;
Polski Instytut Transportu Drogowego;
Instytut Przemysła II;
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
Fundacja Ambitna Polska.

Zwieńczeniem projektu był XIII Kongres Republikański oraz Kongres 590, w trakcie których uczestnicy wysłuchali prezentacji i dyskusji znakomitych gości na temat publikacji TOP100 PL i PL 2118.

XIII Kongres Republikański
(Palladium/Hybrydy – 10 listopada 2018r.)


1. Drogi do dzisiaj, czyli wpływ najważniejszych wydarzeń, wynalazków i osób na dzisiejszą pozycję, tożsamość i sytuację Rzeczypospolitej, a także prezentacja publikacji “TOP100”
Uczestnicy debaty: Piotr Legutko, prof. Antoni Dudek, Marek Wróbel, Piotr Gursztyn


2. Punkty zwrotne, czyli kamienie milowe zmieniające układ sił nie tylko w minionym, ale przede wszystkim w przyszłym systemie ogólnoświatowym.
Uczestnicy debaty: Dominik Mazur, Rafał Ziemkiewicz, prof. Andrzej Zybertowicz, Tomasz Rowiński, Andrzej Kensbok


3. Drogi do przyszłości, czyli realne scenariusze i perspektywy dla Polski, a także prezentacja raportu “PL 2118”.
Uczestnicy debaty: Kamil Orzeł, Maria Wojas, Paweł Lewandowski, Marek Wróbel

Kongres 590
(Sala plenarna – 16 listopada 2018r.)
Raport PL 2118 i poświęcony mu panel będą stanowić wizję niepodległej, wielkiej i mocarstwowej Polski, jaką ma szansę stać się za 100 lat. Wskazane zostaną w nich czynniki decydujące o byciu liderem lokalnym i globalnym, a także strategie rozwoju na najbliższe dekady. Dyskusja będzie refleksją nad potencjałem zmian w pozycji międzynarodowej Polski i posiadanym obecnie potencjałem Polski jako lidera regionu a także wskaże warianty umocnienia i rozwinięcia pozycji w kolejnych dekadach istnienia niepodległej ojczyzny.
Uczestnicy debaty: Marek Wróbel, prof. Adam Glapiński, prof. Andrzej Zybertowicz, Józef Orzeł

Rzeczy Wspólne #28
W 28 numerze kwartalnika “Rzeczy Wspólne” ukazał się blok okładkowy nawiązujący do raportu PL2118. W ramach niego zawarto zarówno teksty autorów raportu PL2118 takich jak: Tomasz Rowiński, Michał Kot, Radosław Żydok i Kacper Nosarzewski. Jak i nowe spojrzenie na wyżej wymienioną tematykę cenionych autorów takich jak: Mariusz Staniszewski i Rafał Ziemkiewicz.

28 numer kwartalnika Rzeczy Wspólne można nabyć w Sklepie Republikańskim: http://fundacjarepublikanska.istore.pl/pl/p/Rzeczy-Wspolne-nr-28-42018/22936851

Ostatnie Wpisy

Kapitały żelazne Fundacji Republikańskiej – film promocyjny

2022.07.04

Fundacja Republikańska

The Polish-Czech vision of the future for the EU.

2022.07.01

Fundacja Republikańska

Odbudowa Ukrainy: moralny obowiązek i szansa dla biznesu

2022.06.13

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.