Niepodległość. Dobro Wspólne

2020.11.03

Fundacja Republikańska

Projekt „Niepodległość. Dobro Wspólne” jest przekrojowym spojrzeniem na historię minionych stu lat niepodległości Rzeczpospolitej oraz śmiałym spojrzeniem w przyszłość naszej ojczyzny. Pochyla się nad drogą dojścia do niepodległości, najważniejszymi osiągnięciami i sukcesami ostatniego stulecia, a także kreśli wizję wielkiej i suwerennej Polski na kolejne sto lat.

W ramach projektu wydaliśmy publikację TOP 100 PL zawierającą listę rankingową stu najważniejszych osiągnięć, które w okresie ostatnich stu lat były kluczowe dla naszej ojczyzny oraz budowały naszą dumę narodową. Lista składa się z 10 kategorii po 10 pozycji każda.

Na projekt składa się również raport PL 2118, zawierający wizję niepodległej Polski za kolejne 100 lat.

“Niepodległość. Dobro wspólne.” to także 7 regionalnych warsztatów tematycznych, które przeprowadziliśmy w takich miastach jak: Poznań, Gdańsk, Lublin, Wrocław, Zagórz, Łódź i Warszawa. Ich celem było umożliwienie aktywnego włączenia się lokalnym społecznościom w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu naszych partnerów, którym serdecznie dziękujemy:
Instytut Debaty Publicznej;
Stowarzyszenie DolinaKolejowa.pl;
Polski Instytut Transportu Drogowego;
Instytut Przemysła II;
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
Fundacja Ambitna Polska.

Zwieńczeniem projektu był XIII Kongres Republikański oraz Kongres 590, w trakcie których uczestnicy wysłuchali prezentacji i dyskusji znakomitych gości na temat publikacji TOP100 PL i PL 2118.

XIII Kongres Republikański
(Palladium/Hybrydy – 10 listopada 2018r.)


1. Drogi do dzisiaj, czyli wpływ najważniejszych wydarzeń, wynalazków i osób na dzisiejszą pozycję, tożsamość i sytuację Rzeczypospolitej, a także prezentacja publikacji “TOP100”
Uczestnicy debaty: Piotr Legutko, prof. Antoni Dudek, Marek Wróbel, Piotr Gursztyn


2. Punkty zwrotne, czyli kamienie milowe zmieniające układ sił nie tylko w minionym, ale przede wszystkim w przyszłym systemie ogólnoświatowym.
Uczestnicy debaty: Dominik Mazur, Rafał Ziemkiewicz, prof. Andrzej Zybertowicz, Tomasz Rowiński, Andrzej Kensbok


3. Drogi do przyszłości, czyli realne scenariusze i perspektywy dla Polski, a także prezentacja raportu “PL 2118”.
Uczestnicy debaty: Kamil Orzeł, Maria Wojas, Paweł Lewandowski, Marek Wróbel

Kongres 590
(Sala plenarna – 16 listopada 2018r.)
Raport PL 2118 i poświęcony mu panel będą stanowić wizję niepodległej, wielkiej i mocarstwowej Polski, jaką ma szansę stać się za 100 lat. Wskazane zostaną w nich czynniki decydujące o byciu liderem lokalnym i globalnym, a także strategie rozwoju na najbliższe dekady. Dyskusja będzie refleksją nad potencjałem zmian w pozycji międzynarodowej Polski i posiadanym obecnie potencjałem Polski jako lidera regionu a także wskaże warianty umocnienia i rozwinięcia pozycji w kolejnych dekadach istnienia niepodległej ojczyzny.
Uczestnicy debaty: Marek Wróbel, prof. Adam Glapiński, prof. Andrzej Zybertowicz, Józef Orzeł

Rzeczy Wspólne #28
W 28 numerze kwartalnika “Rzeczy Wspólne” ukazał się blok okładkowy nawiązujący do raportu PL2118. W ramach niego zawarto zarówno teksty autorów raportu PL2118 takich jak: Tomasz Rowiński, Michał Kot, Radosław Żydok i Kacper Nosarzewski. Jak i nowe spojrzenie na wyżej wymienioną tematykę cenionych autorów takich jak: Mariusz Staniszewski i Rafał Ziemkiewicz.

28 numer kwartalnika Rzeczy Wspólne można nabyć w Sklepie Republikańskim: http://fundacjarepublikanska.istore.pl/pl/p/Rzeczy-Wspolne-nr-28-42018/22936851

Ostatnie Wpisy

Rzeczy Wspólne 46

2023.11.27

Fundacja Republikańska

Młodzieżowe rekomendacje polityk społecznych.

2023.10.31

Fundacja Republikańska

Kondycja młodych Polaków.

2023.10.30

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.