Kontakt

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA

ul. Nowy Świat 41
00-042 Warszawa

tel./fax: +48 22 891 07 37
biuro@fundacjarepublikanska.org

KRS: 0000340559
NIP: 952-207-86-26
REGON: 142075516

Alior Bank: 84 2490 0005 0000 4520 9156 1754

NAPISZ DO NAS

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.