Monitoring Szarej Strefy

2019.12.21

Fundacja Republikańska

W tym roku Fundacja Republikańska realizuje w partnerstwie z PKN ORLEN projekt Monitoring Szarej Strefy w Polsce 2019. W ramach projektu przygotowujemy cztery raporty kwartalne i raport zbiorczy podsumowujące doniesienia medialne o szarej strefie w Polsce w 2019 roku.

Monitoring Szarej Strefy w Polsce 2019

1 Raport kwartalny:

Pobierz

2 Raport kwartalny:

Pobierz

3 Raport kwartalny:

Pobierz

4 Raport kwartalny:

Pobierz

Co kwartał w tej zakładce opublikujemy raport, w którym:
– podsumowujemy stan szarej strefy w Polsce;
– śledzimy projektowane i wprowadzane rozwiązania legislacyjne;
– analizujemy doniesienia medialne o największych wykryciach towarów akcyzowych i
rozbitych grupach przestępczych;
– analizujemy wyniki raportów i publikacji o szarej strefie;
– przywołujemy najważniejsze wątki w mediach internetowych;
– opisujemy efekty działań uszczelniających.

Na zakończenie projektu opublikujemy również raport końcowy, w którym:
– podsumujemy wyniki analiz z czterech raportów kwartalnych;
– ocenimy stan szarej strefy oraz działania uszczelniające i ich efekty;
– podsumujemy i ocenimy działania podejmowane w obszarze legislacji;
– opiszemy najważniejsze źródła danych o szarej strefie, które opublikowano w 2019 r.

W ramach monitoringu:
– prowadzimy bieżący, automatyczny monitoring 850 tys. stron internetowych i 1100
tytułów prasowych;
– analizujemy publikacje na stronach KAS, Straży Granicznej i Policji;
– śledzimy informacje na stronach rządowych i instytucji publicznych;
– analizujemy wypowiedzi polityków w mediach i na portalach społecznościowych;
– badamy publikacje organizacji pozarządowych i instytucji polskich i międzynarodowych
o szarej strefie.

Ostatnie Wpisy

Umiejętności miękkie na rynku pracy

2020.03.30

Fundacja Republikańska

Plecami do kultury

2020.03.25

Fundacja Republikańska

Rządy sztucznej inteligencji

2020.03.23

Fundacja Republikańska

Wspieram Fundację

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.