Eksperci Fundacji Republikańskiej

Jan Bondyra

Ekspert

Absolwent Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL. Senior Consultant w dziale badania sprawozdań finansowych jednej z firm "Wielkiej Czwórki". Ekspert Fundacji Republikańskiej w zakresie polityki gospodarczej. Organizator i moderator wielu dyskusji tematycznych.

Miłosz Bosiacki

Ekspert

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Finansista z doświadczeniem pracy w controllingu w różnych branżach. Zainteresowania w dziedzinie polityki gospodarczej oraz obrony terytorialnej.

Małgorzata Brennek

Ekspert

Pełnomocnik Prezes ZUS ds. Zapobiegania Nieprawidłowościom i Korupcji (od maja 2016 r.). Autorka komentarzy, artykułów oraz publikacji na temat korupcji, dostępu do informacji publicznej oraz wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce.

Wojciech Dąbrowski

Ekspert

Doradca podatkowy, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UW. Ekspert w zakresie systemu podatkowego, a w szczególności podatku VAT.

Tomasz Filipowicz

Ekspert

Doktor nauk prawnych. Radca prawny, partner w kancelarii Filipowicz & Buliński. Pracował m.in. w wiodącej spółce doradczej w branży IT, w departamencie TMT w renomowanej kancelarii prawnej a także w NSA. Doradza w przedsięwzięciach budowlanych, energetycznych oraz dot. nowych technologii.

Krzysztof Gigol

Ekspert

Opracowuje modele i strategie sprzedażowe oraz zarządza sprzedażą w branży energetycznej i przemysłowej. Ekspert w zakresie efektywności i niezależności energetycznej, Odnawialnych Źródeł Energii oraz niskoemisyjnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Ekonomista i instruktor strzelectwa sportowego.

Mateusz Glinowiecki

Ekspert

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, wykładowca akademicki, menedżer, specjalista ds. rozwiązywania konfliktów. Asystent Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Kierownik Projektu w Biurze Strategii, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Poczty Polskiej S.A.

Karol Jagliński

Ekspert

Ekonomista i finansista z doświadczeniem w różnych branżach. Specjalizuje się w problematyce związanej z finansami publicznymi, rozwojem regionów oraz gospodarką.

Jarosław Kniołek

Ekspert / Koordynator projektów

Przez wiele lat współorganizator i koordynator Marszów dla Życia i Rodziny. Członek zarządu Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia. W przeszłości związany z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny oraz Fundacją Rzecznik Praw Rodziców. Koordynator wojewódzki kampanii „Rodzina ma Głos”. Studiował w Instytucie Studiów nad Rodziną na UKSW. Z zamiłowania stolarz i majsterkowicz. Nie przegapił żadnego meczu NBA.

Mariusz Kuźma

Ekspert

Prawnik. Od początku kariery zawodowej, tj. od ponad 20 lat związany z zamówieniami publicznymi. Wspólnik K & K Mariusz Kuźma Beata Jagodzińska – Kuźma s.c. - Kancelaria Doradztwa Prawnego i Gospodarczego, Doradca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego. Wykładowca i autor wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym.

Paweł Ludwiniak

Ekspert

Ekspert w zakresie ekonomii, prawa gospodarczego i reindustrializacji. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydziału Marketingu i Zarządzania Politechniki Białostockiej. Pracuje jako prawnik w wiodącej firmie przemysłowej (sprawy korporacyjne, prawo spółek). Pasjonat wędrówek, historii oraz tematyki kresowej.

Michał Macierzyński

Ekspert

Doktor nauk ekonomicznych. W PKO BP odpowiedzialny za rozwój bankowości i płatności mobilnych oraz cyfryzację państwa. Założyciel i redaktor naczelny serwisu PRNews.pl i Przeglądu Finansowego Bankier.pl. Wykładał w Instytucie Dziennikarstwa UW. Wiceprezes Fundacji InternetPR.pl. Absolwent SGH w Warszawie.

Dominik Mazur

Członek Zarządu / Ekspert

Prawnik, koordynator projektów Fundacji Republikańskiej, ekspert w dziedzinie legislacji. Specjalizuje się w problematyce związanej z prawem gospodarczym, funkcjonowaniem administracji oraz ochroną danych osobowych.

Anna Młynarska-Sobaczewska

Członek Zarządu / Ekspert

Kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich INP PAN. Dr hab. nauk prawnych, specjalność - prawo konstytucyjne, profesor INP PAN. Adwokat, autorka wielu opinii z zakresu prawa konstytucyjnego sporządzanych na zamówienie naczelnych organów władzy państwowej, władz samorządowych oraz podmiotów prywatnych.

Rafał Momot

Ekspert

Zarządzający sprzedażą i rozwojem największej w Polsce firmy obsługi technicznej samolotów. Przeprowadził wiele procesów połączenia oraz integracji firm w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się w zakresie lotnictwa, branży zbrojeniowej, dystrybucji i logistyki.

Kamil Orzeł

Członek Zarządu / Ekspert

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008-2017 związany z branżą internetową. Samorządowiec. Radny dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, prezes stowarzyszenia PROJEKT URSYNÓW. Od 2017 roku koordynator projektu Oceny Wpływu Inwestora Zagranicznego (www.owiz.org) w Fundacji Republikańskiej.

Jacek Sapa

Ekspert

Prezes Fundacji Narodowego Dnia Życia. Inicjator Certyfikatów „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. Współorganizator Marszów dla Życia i Rodziny oraz Kongresu Polskiej Rodziny. Ekspert w tematyce rodzinnej, edukacyjnej i demograficznej.

Paweł Soproniuk

Ekspert

Członek zarządu Neuron PR i NuPlays.com. Od 15 lat doradza polskim i międzynarodowym organizacjom w zakresie komunikacji. Wykładowca przedmiotu PR na kierunku Zarządzanie Projektami na PW. W 2014 znalazł się na liście „50 najbardziej kreatywnych w biznesie” magazynu Brief.

Jan Urmański

Ekspert

Socjolog i działacz społeczny na rzecz małżeństw i rodzin. Wykonawca i ewaluator programów społecznych. Badacz edukacji. Przedsiębiorca. Specjalizuje się w polityce rodzinnej, edukacji i konstruowaniu działań społecznych.

Dariusz Wasilewski

Ekspert

Współtwórca powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, pierwszy dyrektor Podlaskiej Kasy Chorych, były z-ca prezesa NFZ. Z wykształcenia prawnik z tytułem MBA. Wykładowca akademicki. Ojciec czworo dzieci i mąż jednej i tej samej żony, pasjonat historii i jazdy konnej. Aktywny rekonstruktor husarii.

Krzysztof Wąsowski

Ekspert

Doktor nauk prawnych, adwokat; wspólnik w kancelarii prawnej Elżanowski, Cherka & Wąsowski; wykładowca akademicki; specjalista w zakresie prawa i postępowania administracyjnego, prawnych aspektów regulacyjnych, prawa własności intelektualnej i nowych technologii.

Marek Wróbel

Prezes Zarządu / Rada Fundacji

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2007 był szefem gabinetu politycznego ministra gospodarki Piotra Woźniaka.

Marek Zaczek

Ekspert

Ekonomista. Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku i warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Posiada doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzaniu w służbie zdrowia, przemyśle spożywczym i transporcie publicznym. Członek Warszawskiego i Łomżyńskiego Bractwa Kurkowego.

Krzysztof Zając

Ekspert

Doktor nauk chemicznych, polityk, żonaty, trójka dzieci. Prowadzi własną działalność doradczą, pracując dla małych firm głównie z USA i Australii. Jest wiceprezesem Fundacji Ryk Wolności oraz delegatem do rady krajowej Stowarzyszenia Na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15 okręgu 13.

Radosław Żydok

Ekspert

Sprawny i odpowiedzialny menedżer z zacięciem analitycznym. Interesuje się ekonomią i sektorem publicznym. Aktywny społecznik. Prowadził kilka projektów non-profit, nastawionych na zwiększenie aktywności politycznej społeczeństwa, działania typu watch dog, kontrolę wyborów, akcje profrekwencyjne.

Close