Think PL-CZ. Współpraca think-tanków z Polski i Czech.

2022.06.29

Fundacja Republikańska

Celem projektu jest nawiązanie trwałej współpracy konserwatywnych think-tanków z Polski i Czech w zakresie wymiany informacji oraz prowadzenia wspólnych projektów.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z CEVRO.

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Forum Polsko-Czeskie 2022.

Ostatnie Wpisy

Rzeczy Wspólne 43

2022.12.30

Fundacja Republikańska

XVI Kongres Republikański

2022.12.06

Fundacja Republikańska

Rzeczy Wspólne 42

2022.11.10

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.