Łowcy i pogromcy fake newsów w służbie Rzeczypospolitej

2022.06.15

Fundacja Republikańska

Łowcy i pogromcy fake newsów w służbie Rzeczypospolitej to projekt Fundacji Republikańskiej realizowany przez edukatorów, nauczycieli i specjalistów od wykrywania i przeciwdziałania dezinformacji. Uczestnikami programu są dzieci i młodzież polonijna.

Projekt „Łowcy i pogromcy fake newsów w służbie Rzeczypospolitej” jest odpowiedzią na działania dezinformacyjne szkodzące Polsce, na które narażona jest Polonia i Polacy za granicą. Fałszywe informacje, manipulacja i wprowadzanie w błąd wpływają negatywnie na stosunek do naszego państwa i narodu, osłabiają z nim więź i zniechęcają do podejmowania działań na jego rzecz. W szczególności narażeni na działania dezinformacyjne są ludzie młodzi, intensywnie korzystający z mediów społecznościowych, poprzez które rozpowszechniane są fake newsy. Mają oni również małe doświadczenie życiowe, przez co są bardziej podatni na manipulację. Celem projektu jest ograniczenie rozpowszechniania fałszywych informacji o Polsce i zmniejszenie szkodliwego wpływu dezinformacji poprzez edukację medialną młodzieży polonijnej oraz nauczycieli i działaczy polonijnych.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa, w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. Dofinansowanie: 74 300,00 zł. Całkowita wartość: 88 300,00 zł.

Ostatnie Wpisy

Powrót ze wschodu. Jak Polska uniezależniała się od Rosji.

2023.09.20

Fundacja Republikańska

Intermentoring FR#4: Chwała Wielkiej Polsce vs. chwała nam i naszym kolegom

2023.07.11

Fundacja Republikańska

O polskiej wizji przyszłości Europy

2023.06.28

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.