Polski model gościnności

2020.08.11

Fundacja Republikańska

Projekt Fundacji Republikańskiej „Polski model gościnności” stanowi republikańską odpowiedź na trwający w Europie kryzys migracyjny oraz brak obowiązującej strategii rządowej w zakresie polityki migracyjnej.

Przygotowaliśmy krótki film animowany, w którym opowiadamy o polityce migracyjnej, integracji imigrantów i całym projekcie.

Zachęcamy do obejrzenia filmiku i udostępnienia go znajomym!

Link do filmu: https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=345587249610969

Stale rosnąca liczba cudzoziemców w Polsce i nasilone ruchy migracyjne w całej Europie powodują, że stworzenie i późniejsza realizacja celowej i racjonalnej polityki imigranckiej staje się coraz pilniejszą potrzebą. Pozbawieni spójnego systemu zarządzania migracjami wystawiamy się na niepotrzebne ryzyko, a konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Dlatego też celem projektu „Polski model gościnności” jest stworzenie nowej polityki integracji cudzoziemców oraz modelu szkoleniowego dla organizacji pozarządowych współpracujących z imigrantami. Projekt składa się z trzech części – analizy merytorycznej ujętej w raport, podręcznika oraz serii szkoleń.

Raport zawiera przegląd dotychczasowej polityki państwa polskiego w obszarze imigracji, studiów przypadku dla poszczególnych grup imigranckich, analiz plusów i minusów wynikających z nasilenia przyjazdów obcokrajowców do Polski.

Raport jest dostępny pod linkiem: https://fundacjarepublikanska.org/wp-content/uploads/2020/08/RAPORT.pdf

Na bazie raportu przygotowany został podręcznik, który stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jakie są potrzeby Polski w zakresie pomocy imigrantom, oraz w jaki sposób można wspierać integrację cudzoziemców. Podręcznik skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych samorządów, które zajmują się imigrantami.

Podręcznik jest dostępny pod linkiem: https://fundacjarepublikanska.org/wp-content/uploads/2020/08/Podręcznik.pdf

Ważny element projektu stanowiła seria szkoleń, na których pokazywaliśmy, w jaki sposób należy podejmować skuteczną współpracę z cudzoziemcami, jakie stawiać wymagania, i w jaki sposób ich wspierać.

Projekt miał charakter ogólnopolski – szkolenia były prowadzone nie tylko w Warszawie, ale i w 7 innych miastach.

W ramach projektu przeprowadziliśmy serię webinarów (wykładów online). Jeśli nie mieliście okazji obejrzeć ich na żywo, to możecie znaleźć je na kanale YouTube Fundacji Republikańskiej.

Poniżej lista linków do wykładów:

Ostatnie Wpisy

Intermentoring FR#2: Planowanie Projektowe

2023.05.25

Fundacja Republikańska

Gdy narracja zastępuje politykę: głos drugi

2023.05.24

Fundacja Republikańska

Gdy narracja zastępuje politykę: głos pierwszy

2023.05.24

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.