Polski model gościnności

2020.08.11

Fundacja Republikańska

Projekt Fundacji Republikańskiej „Polski model gościnności” stanowi republikańską odpowiedź na trwający w Europie kryzys migracyjny oraz brak obowiązującej strategii rządowej w zakresie polityki migracyjnej.

Przygotowaliśmy krótki film animowany, w którym opowiadamy o polityce migracyjnej, integracji imigrantów i całym projekcie.

Zachęcamy do obejrzenia filmiku i udostępnienia go znajomym!

Link do filmu: https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=345587249610969

Stale rosnąca liczba cudzoziemców w Polsce i nasilone ruchy migracyjne w całej Europie powodują, że stworzenie i późniejsza realizacja celowej i racjonalnej polityki imigranckiej staje się coraz pilniejszą potrzebą. Pozbawieni spójnego systemu zarządzania migracjami wystawiamy się na niepotrzebne ryzyko, a konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Dlatego też celem projektu „Polski model gościnności” jest stworzenie nowej polityki integracji cudzoziemców oraz modelu szkoleniowego dla organizacji pozarządowych współpracujących z imigrantami. Projekt składa się z trzech części – analizy merytorycznej ujętej w raport, podręcznika oraz serii szkoleń.

Raport zawiera przegląd dotychczasowej polityki państwa polskiego w obszarze imigracji, studiów przypadku dla poszczególnych grup imigranckich, analiz plusów i minusów wynikających z nasilenia przyjazdów obcokrajowców do Polski.

Raport jest dostępny pod linkiem: https://fundacjarepublikanska.org/wp-content/uploads/2020/08/RAPORT.pdf

Na bazie raportu przygotowany został podręcznik, który stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jakie są potrzeby Polski w zakresie pomocy imigrantom, oraz w jaki sposób można wspierać integrację cudzoziemców. Podręcznik skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych samorządów, które zajmują się imigrantami.

Podręcznik jest dostępny pod linkiem: https://fundacjarepublikanska.org/wp-content/uploads/2020/08/Podręcznik.pdf

Ważny element projektu stanowiła seria szkoleń, na których pokazywaliśmy, w jaki sposób należy podejmować skuteczną współpracę z cudzoziemcami, jakie stawiać wymagania, i w jaki sposób ich wspierać.

Projekt miał charakter ogólnopolski – szkolenia były prowadzone nie tylko w Warszawie, ale i w 7 innych miastach.

W ramach projektu przeprowadziliśmy serię webinarów (wykładów online). Jeśli nie mieliście okazji obejrzeć ich na żywo, to możecie znaleźć je na kanale YouTube Fundacji Republikańskiej.

Poniżej lista linków do wykładów:

Ostatnie Wpisy

Rzeczy Wspólne 46

2023.11.27

Fundacja Republikańska

Młodzieżowe rekomendacje polityk społecznych.

2023.10.31

Fundacja Republikańska

Kondycja młodych Polaków.

2023.10.30

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.