Najnowsze informacje

Kongres 590

Najnowsze informacje

Koordynuj albo zgiń. Niech to państwo działa sprawniej!

Najnowsze informacje

Na marginesie „Mapy Kultury”

Najnowsze informacje

Wiatr z nad morza

card image

Koordynuj albo zgiń. Niech to państwo działa sprawniej!

2020.10.12

Fundacja Republikańska

W polskich warunkach hasła „centralizacja” albo „zarządzanie centralne” budzą przeważnie negatywne skojarzenia. Na myśl przychodzą plany pięcioletnie, odgórne decydowanie, ile ton…

zobacz więcej
card image

Na marginesie „Mapy Kultury”

2020.10.08

Fundacja Republikańska

Polski system finansowania kultury nie odbiega od systemów innych państw Unii Europejskiej, a centrum decyzyjne mieszczące się w jednym ośrodku ułatwia…

zobacz więcej
card image

Wiatr z nad morza

2020.10.05

Fundacja Republikańska

Budowa farm wiatrowych na polskich obszarach Bałtyku to szansa na szybszy rozwój gospodarczy, redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery i powstanie regionalnego hubu…

zobacz więcej
card image

Niemcy – Rosja. Alians historyczny?

2020.09.28

Fundacja Republikańska

Rosja i Niemcy prowadzą politykę historyczną, która w fałszywym świetle ukazuje odpowiedzialność za zbrodnie nazizmu i skutki II wojny światowej. Prowadzi ona…

zobacz więcej
card image

Hub budapesztański jako konkurencja dla Centralnego Portu Komunikacyjnego

2020.08.14

Fundacja Republikańska

Węgry były pierwszym europejskim krajem, który przystąpił do inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku – projektu, którego celem jest stworzenie największej na świecie…

zobacz więcej
card image

Polska groszowych emerytur?

2020.07.28

Fundacja Republikańska

Świadczenia emerytalne to temat powracający w czasie kampanii wyborczych wszystkich partii. Zazwyczaj skupiają się one na wysokości wypłacanych świadczeń lub samej…

zobacz więcej

WSPIERAM FUNDACJĘ

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.