Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego

2019.12.20

Fundacja Republikańska

Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego (OWIZ) to analiza wpływu, jaki inwestor zagraniczny wywiera na polską gospodarkę i społeczeństwo. Finałem procesu oceny jest otrzymanie przez inwestora certyfikatu wraz z informacją o liczbie punktów uzyskanych w każdej z czterech badanych kategorii.

Jednym z najważniejszych elementów Oceny Wpływu Inwestora Zagranicznego na gospodarkę kraju, w którym prowadzi działalność gospodarczą, jest stopień jego powiązania z lokalnymi przedsiębiorcami, trwałość jego obecności wyrażona w wielkości zaangażowanej kapitału oraz istnienia centrów usług. Dobry inwestor zagraniczny to taki, który ma długookresowe plany obecności w kraju goszczącym. Zakorzenienie i uczciwość wobec polskich partnerów staje się wartością poszukiwaną i cenioną przez instytucje państwowe, co ma potwierdzenie między innymi w strategiach rządowych i działalności agencji zajmujących się pozyskiwaniem inwestycji zagranicznych.

Otrzymanie certyfikatu OWIZ jest potwierdzeniem pozytywnego wpływu, jaki inwestor zagraniczny wywiera na polską gospodarkę, uwiarygodnieniem w negocjacjach z administracją centralną i samorządową oraz narzędziem zwiększenia zaufania wśród lokalnych partnerów biznesowych i klientów finalnych.

Proces certyfikacji zakłada analizę wpływu inwestora zagranicznego w czterech obszarach tj. „zakorzenienie i gospodarka”, „innowacyjność”, „kapitał ludzki” i „ochrona środowiska i społeczność lokalna”.

Główna strona projektu: http://owiz.org/

Ostatnie Wpisy

Hub budapesztański jako konkurencja dla Centralnego Portu Komunikacyjnego

2020.08.14

Fundacja Republikańska

Kongres Republikański w Łodzi 19.09.2020

2020.08.13

Fundacja Republikańska

Pod Spodem – dyskusja autorów kwartalnika

2020.08.03

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.