Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego

2019.12.20

Fundacja Republikańska

Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego (OWIZ) to analiza wpływu, jaki inwestor zagraniczny wywiera na polską gospodarkę i społeczeństwo. Finałem procesu oceny jest otrzymanie przez inwestora certyfikatu wraz z informacją o liczbie punktów uzyskanych w każdej z czterech badanych kategorii.

Jednym z najważniejszych elementów Oceny Wpływu Inwestora Zagranicznego na gospodarkę kraju, w którym prowadzi działalność gospodarczą, jest stopień jego powiązania z lokalnymi przedsiębiorcami, trwałość jego obecności wyrażona w wielkości zaangażowanej kapitału oraz istnienia centrów usług. Dobry inwestor zagraniczny to taki, który ma długookresowe plany obecności w kraju goszczącym. Zakorzenienie i uczciwość wobec polskich partnerów staje się wartością poszukiwaną i cenioną przez instytucje państwowe, co ma potwierdzenie między innymi w strategiach rządowych i działalności agencji zajmujących się pozyskiwaniem inwestycji zagranicznych.

Otrzymanie certyfikatu OWIZ jest potwierdzeniem pozytywnego wpływu, jaki inwestor zagraniczny wywiera na polską gospodarkę, uwiarygodnieniem w negocjacjach z administracją centralną i samorządową oraz narzędziem zwiększenia zaufania wśród lokalnych partnerów biznesowych i klientów finalnych.

Proces certyfikacji zakłada analizę wpływu inwestora zagranicznego w czterech obszarach tj. „zakorzenienie i gospodarka”, „innowacyjność”, „kapitał ludzki” i „ochrona środowiska i społeczność lokalna”.

Główna strona projektu: http://owiz.org/

Ostatnie Wpisy

Rzeczy Wspólne 46

2023.11.27

Fundacja Republikańska

Młodzieżowe rekomendacje polityk społecznych.

2023.10.31

Fundacja Republikańska

Kondycja młodych Polaków.

2023.10.30

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.