Konsultacje publiczne dot. rozporządzeń wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Trwają konsultacje publiczne dot. rozporządzeń wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących m.in. Rady Działalności Pożytku Publicznego, wzorów ofert i umów na realizację zadań publicznych, oraz sprawozdań merytorycznych OPP. Projekt realizowany jest są przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w partnerstwie z Fundacją Republikańską.

Czytaj dalej

Organizacje rządowe i pozarządowe. Pośrednicy na usługach Kremla

Z dojściem Władimira Putina do władzy Rosja ponownie zaczęła aspirować do roli aktywnego gracza w skali globalnej. Utracona supremacja w krajach postsowieckich oraz otwarcie się Ukrainy, Gruzji i Mołdawii na Zachód stanowiły poważne zagrożenie dla Rosji podnoszącej się po „niedyspozycji” lat 90- tych. Jej przywództwo zostało zakwestionowane a strefa wpływów zaczęła się znacząco kurczyć. Dotyczyło to zwłaszcza sąsiednich krajów, które przejawiały ambicje członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. Dla byłych republik radzieckich Zachód był atrakcyjny zarówno kulturowo, jak i ekonomicznie. Idea wspólnego sąsiedztwa, gdzie Zachód i Wschód spotykają się w pół drogi został przez Rosję putinowską zahamowany. Rosja upomniała się o swoją strefę wpływów, zaznaczając że nie ma zamiaru z nikim się nią dzielić.

czytaj więcej: Organizacje rządowe i pozarządowe Pośrednicy na usługach Kremla

Katarzyna Kaczyńska

Mołdawia - kolejny etap agresji Rosji.

Współczesna Mołdawia to niewielkie państwo graniczące z Rumunią i Ukrainą. Leży na skraju Europy na terenach historycznej Besarabii i na lewym brzegu Dniestru, tzw. Naddniestrzu. W jej skład wchodzi Terytorium Autonomiczne Gagauzji. Z perspektywy historii Mołdawia to esencja dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Tutaj wzdłuż osi handlowych przenikali ludzie i idee, toczyły się walki o wpływy na szlakach o charakterze międzynarodowym łączących Morze Czarne z Zachodem. Tutaj przenikał się świat Orientu, prawosławnego Wschodu i cywilizacji zachodniej. Mołdawia to skrawek ziemi będący przedmiotem wpływów i politycznych manipulacji wielkich mocarstw, o który toczyła i toczy się nieustanna gra geopolityczna.
czytaj więcej: Mołdawia - kolejny etap agresji Rosji.

Katarzyna Kaczyńska

Między Rosją, Chinami i Zachodem, czyli balans Kazachstanu

Poradziecka Azja Środkowa, obejmująca Kirgistan, Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan i Turkmenistan była i jest bardzo ważnym obszarem pod względem geopolitycznym. Od XIX wieku stanowiła obszar rywalizacji politycznej. Były to ziemie stale eksploatowane i niespokojne. Stabilizację polityczną obszarowi przyniosła kolonizacja radziecka i po części chińska. Rozpad ZSRR przyczynił się do powstania pięciu nowych państw narodowych. Kraje te nie mają tradycji państwotwórczych, władza oparta jest na klanowości a syndrom państwa postkolonialnego rzutuje na jakość sprawowanej władzy. Nowopowstałe państwa z jednej strony są słabe politycznie i pozbawione większego doświadczenia w stosunkach międzynarodowych, z drugiej zaś starają się wykorzystywać swoje geopolityczne położenie oraz prowadzić politykę balansowania między wpływami wielkich mocarstw w regionie.

czytaj więcej: Między Rosją, Chinami i Zachodem, czyli balans Kazachstanu

Katarzyna Kaczyńska

Czy coraz ostrzejsze groźby Rosji są oznaką słabości czy próbą odbudowy silnego państwa?

Silna Rosja to przede wszystkim objaw bezradności i braku konsekwencji Zachodu. Tak najprościej można skwitować podejrzenia o odradzanie się rosyjskiej potęgi. Owszem, ambicji Rosji nie można odmówić, tylko kluczowe pozostaje pytanie, na ile ta silna Rosja ma pokrycie w rzeczywistości, a na ile jest produktem dobrze zaaranżowanego spektaklu?

czytaj więcej: Czy coraz ostrzejsze groźby Rosji są oznaką słabości czy próbą odbudowy silnego państwa?

Katarzyna Kaczyńska

Federacja Rosyjska a mniejszość rosyjska w Europie Wschodniej. Nowe narzędzie kontroli przestrzeni postradzieckiej?

Upadek bipolarnego podziału świata spowodował pod koniec XX wieku na obszarze Europy Wschodniej ukształtowanie się nowej sytuacji geopolitycznej. Europa Wschodnia stała się przestrzenią pomiędzy Unią Europejską a Federacją Rosyjską. Nowy układ sił nie został określony do końca, podlega ewolucji, co oznacza, że na terytorium Ukrainy i Mołdawii trwa ciągła rywalizacja o wpływy. Celem jest nie tylko ostateczny kształt systemów politycznych państw tego obszaru, ale również kierunek ich polityki zagranicznej. Nie jest to w pełni samodzielny region, gdyż brakuje tu rzeczywistych więzi między państwami a relacje z Zachodem są w rzeczywistości układaniem stosunków w cieniu Rosji. Powrót Rosji do roli głównego gracza, autorytarnie narzucającego swoje zasady jest coraz bardziej możliwy. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie pokazują prawdziwą twarz imperializmu rosyjskiego. Rosja prowadzi wyrafinowaną grę wykorzystując tendencje separatystyczne terenów spornych. Warto prześledzić dotychczasowe ścieżki polityki rosyjskiej wobec sąsiadów w Europie Wschodniej, skupiając się na roli mniejszości rosyjskiej i rosyjskojęzycznych.

czytaj więcej: Federacja Rosyjska a mniejszość rosyjska w Europie Wschodniej Nowe narzędzie kontroli przestrzeni postradzieckiej

Katarzyna Kaczyńska

Rzeczy Wspólne #26 - Premiera

Z dumą prezentujemy Państwu 26. numer Rzeczy Wspólnych. Główny motyw, który poprzez tytułowe porównanie Polityka jak biznes, tłumaczy sposób prowadzenia polityki przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, rozwijamy w szeregu tekstów poświęconych wydarzeniom międzynarodowym autorstwa: Aleksandry Rybińskiej, Joanny Kwiecień, Krzysztofa Kawy czy Marka Budzisza. Zbliżające się wybory samorządowe każą miejscami przenieść akcenty od ogółu do szczegółu i skoncentrować się na propozycjach dla poszczególnych regionów Polski. O tym piszą dla nas Waldemar Buda i Prof. Anna Młynarska-Sobaczewska. Tradycyjnie nie zabrakło zarówno tematów gospodarczych (rozmowa z prof. Wojciechem Roszkowskim), jak i stricte politycznych (tekst Prezesa Fundacji Republikańskiej Marka Wróbla). Ważnym elementem numeru jest blok tematyczny zatytułowany „Tożsamość”. W nim znajdą Państwo teksty takich autorów jak: Marek A. Cichocki, Agnieszka Kołakowska i Tomasz Terlikowski.

Zachęcamy państwa do kupna i lektury. Numer 26 zakupić można już teraz w salonach Empik oraz w naszym republikańskim sklepie.

Czytaj dalej

Model Polskiej Gościnności

Fundacja Republikańska rozpoczęła realizację projektu pt. „Polski model gościnności”, który stanowić ma republikańską odpowiedź na trwający w Europie kryzys migracyjny oraz brak obowiązującej strategii rządowej w zakresie polityki migracyjnej.

Celem projektu jest stworzenie nowej polityki integracji cudzoziemców oraz modelu szkoleniowego dla organizacji pozarządowych współpracujących z imigrantami. Efektem będą raport, podręcznik i cykl szkoleń. Raport będzie zawierać przegląd dotychczasowej polityki państwa polskiego w obszarze imigracji, studiów przypadku dla poszczególnych grup imigranckich, analiz plusów i minusów wynikających z nasilenia przyjazdów obcokrajowców do Polski.

Czytaj dalej

Rzeczy Wspólne #25: nowy redaktor naczelny i nowy numer

Za nami XII Kongres Republikański. To było wielkie święto środowiska polskich republikanów. Udział wzięło w nim blisko 200 uczestników z całej Polski, związanych zarówno ze sferą publiczną, światem nauki, samorządem, jak i biznesem. Część merytoryczna skończyła się około godziny 19, natomiast ostatnie rozmowy i dyskusje w kuluarach trwały do wczesnych godzin porannych.

Oprócz trzech bloków prezentacji i paneli dyskusyjnych mieliśmy też podczas imprezy wydarzenie specjalne. W sobotę zaprezentowaliśmy bowiem nowy, 25. numer naszego kwartalnika "Rzeczy Wspólne" a wraz z nim - nowego redaktora naczelnego. Został nim Piotr Legutko, dyrektor TVP Historia w przeszłości związany z wieloma prawicowymi periodykami. Jego pełną biografię można przeczytać chociażby w Wikipedii. Poniżej treść słowa wstępnego autorstwa nowego naczelnego.Czytaj dalej

Close