Raporty

card image

Wojna przed wojną

Dzisiaj wojnę można wygrać, nim się ją rozpocznie. Przygotowania do niej tworzą warunki do zwycięstwa lub porażki. Konflikty – paradoksalnie…

zobacz więcej
card image

Fundacja Republikańska na Konwencji „Myśląc Polska”

W ubiegłym tygodniu mieliśmy zaszczyt wziąć udział w Kongresie „Myśląc Polska” w Katowicach. Nasze stanowisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i zostało…

zobacz więcej
card image

Raport „Wskazania do usprawnienia systemu obowiązkowych szczepień finansowanych przez państwo”

W raporcie pt. Wskazania do usprawnienia systemu obowiązkowych szczepień finansowanych przez państwo analizowane są podstawy prawne kształtujące politykę szczepienną, rozwiązania funkcjonujące w wybranych…

zobacz więcej
card image

RZECZY WSPÓLNE NR 30 (2/2019): WYBORY W CZASACH POSTPOLITYKI

Tematem okładkowym numeru są Wybory w czasach postpolityki, a w jego ramach tekst Marka Wróbla, w którym analizuje obecną sytuację partii rządzącej i możliwe…

zobacz więcej
card image

Raport „Bariery w transporcie drogowym”

Na naszej stronie internetowej w zakładce „Nasze Projekty” – „Raporty i analizy” dostępny jest już nasz najnowszy raport pt. „Bariery w transporcie drogowym.…

zobacz więcej
card image

Bunt przeciwko buntowi

Stary ład, który został ukształtowany przez rewolucję w kulturze, powoli się wyczerpuje. Stery przejmuje prawica. Czy oznacza to przywrócenie konserwatywnych wartości? Tekst z 24…

zobacz więcej
card image

Fundacja Republikańska na konferencji „Czas Przedsiębiorców”

Nakłady inwestycyjne na mikroprzedsiębiorstwach wynosiły w 2016 roku następująco: w dużych przedsiębiorstwach – 30 miliardów złotych, małych – 16 miliardów, średnich…

zobacz więcej
card image

Mapa Dochodów i Wydatków Państwa 2017

Ustawa budżetowa nie ujawnia nawet połowy wydatków sektora finansów publicznych. Wydatki budżetu państwa w 2017 roku wyniosły 376 mld, a całkowite…

zobacz więcej
card image

Stadiony dla idei

Ruch kibicowski w Polsce opiera swoją tożsamość na wartościach konserwatywnych i kulcie żołnierzy wyklętych. I czyni go to niezwykle oryginalnym. Tekst z 25 numeru…

zobacz więcej
card image

Czas integracji

W Polsce zdrowiem zajmują się różne instytucje, które nie dysponują ku temu wszystkimi niezbędnymi narzędziami, w dodatku nie zawsze ze sobą współpracują i koordynują…

zobacz więcej
card image

Raport „Potrzeby telekomunikacyjne Polaków – Kierunki rozwoju sieci stacji bazowych”

Według danych przedstawionych w raporcie, do końca 2019 roku będzie funkcjonować w Polsce 33 miliony aktywnych kart, co oznacza, że 97% Polaków…

zobacz więcej
card image

Węgry do czytania

Literatura węgierska w Polsce? Praktycznie nieznana. Oto pięć książek, o których prawie nikt nie słyszał, a należy je koniecznie przeczytać. Archiwalny tekst z 27…

zobacz więcej
1 3 4 5 6 7 42

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.