Suwerenność lekowa państwa

2020.05.14

Fundacja Republikańska

Przedstawiamy nasz najnowszy raport pt. Suwerenność lekowa państwa – rola, stan i rekomendacje.

Niniejszy raport przedstawia propozycje usprawnienia i modernizacji przemysłu farmaceutycznego, a także polityki lekowej w Polsce. Korzyści refundacyjne dla firm w zamian za ich większy udział w rozwoju gospodarczym Polski i zapewnianie bezpieczeństwa pacjentom – tak w kilku słowach można określić główne tezy niniejszej publikacji.

Raport skupia się na prezentacji dotychczasowych pomysłów polskiego rządu związanych z ewentualnym wprowadzeniem Refundacyjnego Trybu Rozwojowego i jego kontekście międzynarodowym.  Analizuje wpływ branży farmaceutycznej na gospodarkę poprzez wzrost PKB, większe zatrudnienie, pobudzenie inwestycji na badania i rozwój oraz zatrzymanie w kraju absolwentów wyższych uczelni. W raporcie przeczytacie Państwo także o zapewnieniu bezpieczeństwa lekowego obywateli poprzez przeniesienie produkcji leków i substancji czynnych do Polski.

Punktem wyjścia do niniejszej publikacji były zapisy Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Polityki Lekowej Państwa, w których Refundacyjny Tryb Rozwojowy wymieniony był jako jeden z projektów strategicznych. Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa, wprowadzonymi obostrzeniami i skutkami gospodarczymi, jakie będą wyzwaniem dla państwa polskiego po ustąpieniu epidemii, tylko uwidoczniło jak ważny temat podnieśliśmy.

Zachęcam do zapoznania się z raportem.

Marek Wróbel

Prezes Fundacji Republikańskiej

(Link do raportu)

Ostatnie Wpisy

Pod Spodem – dyskusja autorów kwartalnika

2020.08.03

Fundacja Republikańska

Nowy numer Rzeczy Wspólnych

2020.07.30

Fundacja Republikańska

Polska groszowych emerytur?

2020.07.28

Fundacja Republikańska

Wspieram Fundację

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.