Suwerenność lekowa państwa

2020.05.14

Fundacja Republikańska

Przedstawiamy nasz najnowszy raport pt. Suwerenność lekowa państwa – rola, stan i rekomendacje.

Niniejszy raport przedstawia propozycje usprawnienia i modernizacji przemysłu farmaceutycznego, a także polityki lekowej w Polsce. Korzyści refundacyjne dla firm w zamian za ich większy udział w rozwoju gospodarczym Polski i zapewnianie bezpieczeństwa pacjentom – tak w kilku słowach można określić główne tezy niniejszej publikacji.

Raport skupia się na prezentacji dotychczasowych pomysłów polskiego rządu związanych z ewentualnym wprowadzeniem Refundacyjnego Trybu Rozwojowego i jego kontekście międzynarodowym.  Analizuje wpływ branży farmaceutycznej na gospodarkę poprzez wzrost PKB, większe zatrudnienie, pobudzenie inwestycji na badania i rozwój oraz zatrzymanie w kraju absolwentów wyższych uczelni. W raporcie przeczytacie Państwo także o zapewnieniu bezpieczeństwa lekowego obywateli poprzez przeniesienie produkcji leków i substancji czynnych do Polski.

Punktem wyjścia do niniejszej publikacji były zapisy Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Polityki Lekowej Państwa, w których Refundacyjny Tryb Rozwojowy wymieniony był jako jeden z projektów strategicznych. Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa, wprowadzonymi obostrzeniami i skutkami gospodarczymi, jakie będą wyzwaniem dla państwa polskiego po ustąpieniu epidemii, tylko uwidoczniło jak ważny temat podnieśliśmy.

Zachęcam do zapoznania się z raportem.

Marek Wróbel

Prezes Fundacji Republikańskiej

(Link do raportu)

Ostatnie Wpisy

PANDEMIA KORONAWIRUSA, EPIDEMIA OTYŁOŚCI

2021.06.21

Fundacja Republikańska

Ekonadużycia

2021.06.17

Fundacja Republikańska

Obchody na miarę możliwości (Berlina)

2021.06.17

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.