Kongres 590

2020.10.16

Fundacja Republikańska

Zapraszamy do udziału w piątej edycji Kongresu 590: https://www.kongres590.pl/

Panele które w tym roku moderują nasi Eksperci:

Spółki Skarbu Państwa jako strategiczne aktywa Państwowe.

Kiedy: 21.10 godzina 15.30 

Moderator: Monika Krajewska

Uczestnicy:

Paweł Jan Majewski, Prezes Zarządu Grupa Lotos SA

Andrzej Kensbok, Prezes Zarządu Polska Grupa Zbrojeniowa SA

Igor Wasilewski, Prezes Zarządu PERN SA

Ekspansja polskich firm za granicą, jak to zrobić?   

Kiedy: 22.10 godzina 10.30

Moderator: Przemysław Barański

Uczestnicy:

Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełda Papierów Wartościowych

Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź

Piotr Kołodziej – Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Finansów w Grupie Azoty i Przewodniczący Rady Nadzorczej Compo Expert

Paweł Nierada Wiceprezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Ryszard Florek Prezes Zarządu, Fakro

Budowa polskiej marki i rozpoznawalności polskich produktów. 

Kiedy: 22.10 godzina 18.15

Moderator: Paweł Soproniuk

Uczestnicy:

dr Marcin Zarzecki, Prezes Zarządu, Polska Fundacja Narodowa

Piotr Pałka, politolog, twórca mediów, scenarzysta, autor programu Brand Poland

Marek Wróbel, Prezes Zarządu, Fundacja Republikańska

Suwerenność lekowa Państwa a bezpieczeństwo polskiego rynku medycznego.

Kiedy: 22.10 godzina 17.20

Moderator: Krzysztof Góra

Uczestnicy:

Minister Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia

Poseł Tadeusz Chrzan, przewodniczący komisji sejmowej dot. suwerenności lekowej

Barbara Misiewicz-Jagielak, Wiceprezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego  

Demografia – jak gospodarkę zmieni starzejące się społeczeństwo? Demografia a rynek pracy

Kiedy: 23.10 godzina 13.00

Moderator: Franciszek Niemyski

Uczestnicy:

Minister Marlena Maląg, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Bartosz Marczuk, Wiceprezes Polski Fundusz Rozwoju SA

Michał Kot, Ekspert Fundacji Republikańskiej

Ostatnie Wpisy

Kongres 590

2020.10.16

Fundacja Republikańska

Koordynuj albo zgiń. Niech to państwo działa sprawniej!

2020.10.12

Fundacja Republikańska

Na marginesie „Mapy Kultury”

2020.10.08

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.