Kongres 590 – zmiana terminu

2020.10.16

Fundacja Republikańska

Decyzją organizatorów, Kongres 590 zostaje przeniesiony na wiosnę 2021.

https://www.kongres590.pl/

Panele moderowane przez Ekspertów Fundacji Republikańskiej:

Spółki Skarbu Państwa jako strategiczne aktywa Państwowe.

Moderator: Monika Krajewska

Uczestnicy:

Paweł Jan Majewski, Prezes Zarządu Grupa Lotos SA

Andrzej Kensbok, Prezes Zarządu Polska Grupa Zbrojeniowa SA

Igor Wasilewski, Prezes Zarządu PERN SA

Ekspansja polskich firm za granicą, jak to zrobić?   

Moderator: Przemysław Barański

Uczestnicy:

Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełda Papierów Wartościowych

Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź

Piotr Kołodziej – Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Finansów w Grupie Azoty i Przewodniczący Rady Nadzorczej Compo Expert

Paweł Nierada Wiceprezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego

Ryszard Florek Prezes Zarządu, Fakro

Budowa polskiej marki i rozpoznawalności polskich produktów. 

Moderator: Paweł Soproniuk

Uczestnicy:

dr Marcin Zarzecki, Prezes Zarządu, Polska Fundacja Narodowa

Piotr Pałka, politolog, twórca mediów, scenarzysta, autor programu Brand Poland

Marek Wróbel, Prezes Zarządu, Fundacja Republikańska

Suwerenność lekowa Państwa a bezpieczeństwo polskiego rynku medycznego.

Moderator: Krzysztof Góra

Uczestnicy:

Minister Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia

Poseł Tadeusz Chrzan, przewodniczący komisji sejmowej dot. suwerenności lekowej

Barbara Misiewicz-Jagielak, Wiceprezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego  

Demografia – jak gospodarkę zmieni starzejące się społeczeństwo? Demografia a rynek pracy

Moderator: Franciszek Niemyski

Uczestnicy:

Minister Marlena Maląg, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Bartosz Marczuk, Wiceprezes Polski Fundusz Rozwoju SA

Michał Kot, Ekspert Fundacji Republikańskiej

Ostatnie Wpisy

Oświecić Islam

2021.04.16

Fundacja Republikańska

Sektor obywatelski

2021.03.31

Fundacja Republikańska

Problemy lokalne, problemy globalne

2021.03.26

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.