Czwarty Raport Kwartalny o szarej strefie w Polsce

2020.03.04

Fundacja Republikańska

Na stronie Fundacji opublikowaliśmy Czwarty Raport Kwartalny o szarej strefie w Polsce. Raport został przygotowany na bazie ponad 2,7 tys. artykułów prasowych i obrazuje najważniejsze wydarzenia i informacje o szarej strefie w ostatnim kwartalne 2019 roku. Znajdą w nim Państwo:

  • wprowadzone i zainicjowane zmiany prawne, między innymi: projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym Ministerstwa Finansów, informacje o wprowadzonej podwyżce akcyzy na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe;
  • opis działania służb związanych z likwidacją nielegalnego obrotu paliwami, tytoniem i alkoholem, w tym: przechwycenie blisko 9 mln paczek papierosów w Porcie w Gdyni czy likwidację grupy przestępczej odpowiedzialnej za wprowadzenie na rynek 41 mln litrów paliwa;
  • prezentację publikacji o szarej strefie.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym materiałem pod adresem:

Ostatnie Wpisy

Hub budapesztański jako konkurencja dla Centralnego Portu Komunikacyjnego

2020.08.14

Fundacja Republikańska

Kongres Republikański w Łodzi 19.09.2020

2020.08.13

Fundacja Republikańska

Pod Spodem – dyskusja autorów kwartalnika

2020.08.03

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.