Publicystyka

card image

Po rosyjskiej agresji: w Europie wiele musi się zmienić

Europa jest bierna i słaba, ale idzie po rozum do głowy Rosję czeka wielka smuta Niemieckie polityki poniosły klęskę Federalizacja Unii jest…

zobacz więcej
card image

Natura sukcesu transformacyjnego

Przejście z ustroju komunistycznego do kapitalistycznego nie dokonało się u nas w wyniku rewolucji, której szczególnie zależy na legitymizowaniu się za pomocą sukcesów, niemniej – zdaniem…

zobacz więcej
card image

Kroniki terroru

Z kilku ciekawych książek czekających na recenzję wybrałem publikację IPN zawierającą tłumaczenie dziennika doktora nauk prawnych Hansa Franka, w okresie drugiej…

zobacz więcej
card image

Odporność zbiorowa

Mimo tragedii, jaką jest pandemia COVID-19, bezpieczeństwo żywnościowe Polski pozostaje niezagrożone Polityka rolna w Polsce jest w dużej mierze determinowana…

zobacz więcej
card image

Emerytura albo gospodarstwo

Rolnik, aby otrzymać rentę lub emeryturę, musi zbyć swoje gospodarstwo – taka jest interpretacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.…

zobacz więcej
card image

Przyszłość jest dziś. Kilka słów o rynku pracy.

Sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość czy roboty niehumanoidalne, znane głównie z powieści science fiction, wchodzą szturmem do biznesu i zmieniają naszą codzienność oraz pracę…

zobacz więcej
card image

Wolność w sumieniu

Wielość opinii prezentowanych przez media nie musi być wcale równoznaczna z wolnością słowa. Kluczowe nie jest przedstawianie punktów widzenia różnych stron politycznego…

zobacz więcej
card image

Praca zbiorowa

W potocznym przekonaniu, a już w szczególności w umysłach liberalnej części polskiej sceny politycznej transformacja gospodarcza była zaplanowanym działaniem przeprowadzonym przez ówczesnego ministra…

zobacz więcej
card image

Szanse, wyzwania i ryzyka związane z unijnym Funduszem Odbudowy

Szanse, wyzwania i ryzyka związane z unijnym Funduszem Odbudowy Fundusz Odbudowy to plan rekonstrukcji gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej w okresie pandemii…

zobacz więcej
1 2 3 4 14

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.