Publicystyka

card image

Po wojnie będzie inaczej

Jak zakończy się wojna na Ukrainie, nie wiem (tekst jest pisany wieczorem 21 marca). Można przyjąć, że zwycięstwem Ukrainy. Trudno powiedzieć,…

zobacz więcej
card image

Polsko – ukraiński sojusz w przemyśle zbrojeniowym?

W mediach pojawiają się obecnie szacunki strat, jakie Ukraina poniosła w wyniku wojny. Są to kwoty od 120 mld USD (przedstawione w  przez ukraińskiego wiceministra…

zobacz więcej
card image

Qui pro quo rosyjskiej dezinformacji

Rosyjska propaganda charakteryzuje się przede wszystkim masowością w liczbie nadawanych treści i mnogością kanałów dezinformacji. Oprócz otwarcie kojarzonego z Kremlem kanału…

zobacz więcej
card image

Po rosyjskiej agresji: w Europie wiele musi się zmienić

Europa jest bierna i słaba, ale idzie po rozum do głowy Rosję czeka wielka smuta Niemieckie polityki poniosły klęskę Federalizacja Unii jest…

zobacz więcej
card image

Natura sukcesu transformacyjnego

Przejście z ustroju komunistycznego do kapitalistycznego nie dokonało się u nas w wyniku rewolucji, której szczególnie zależy na legitymizowaniu się za pomocą sukcesów, niemniej – zdaniem…

zobacz więcej
card image

Kroniki terroru

Z kilku ciekawych książek czekających na recenzję wybrałem publikację IPN zawierającą tłumaczenie dziennika doktora nauk prawnych Hansa Franka, w okresie drugiej…

zobacz więcej
card image

Odporność zbiorowa

Mimo tragedii, jaką jest pandemia COVID-19, bezpieczeństwo żywnościowe Polski pozostaje niezagrożone Polityka rolna w Polsce jest w dużej mierze determinowana…

zobacz więcej
card image

Emerytura albo gospodarstwo

Rolnik, aby otrzymać rentę lub emeryturę, musi zbyć swoje gospodarstwo – taka jest interpretacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.…

zobacz więcej
card image

Przyszłość jest dziś. Kilka słów o rynku pracy.

Sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość czy roboty niehumanoidalne, znane głównie z powieści science fiction, wchodzą szturmem do biznesu i zmieniają naszą codzienność oraz pracę…

zobacz więcej
card image

Wolność w sumieniu

Wielość opinii prezentowanych przez media nie musi być wcale równoznaczna z wolnością słowa. Kluczowe nie jest przedstawianie punktów widzenia różnych stron politycznego…

zobacz więcej
1 2 3 4 14

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.