Rzeczy Wspólne 41

2022.08.10

Fundacja Republikańska

Surrealizm à la russe

W sondażu przeprowadzonym wśród obywateli 10 krajów (przez ECFR) tylko w Polsce zwyciężył pogląd, że trwająca na Ukrainie wojna powinna zakończyć się porażką Rosji. W pozostałej dziewiątce przeważa „obóz pokoju”, domagający się przerwania walk za każdą cenę. Już samo zestawienie: pokój vs sprawiedliwość pokazuje sposób myślenia dominujący w Europie. Pokonanie Rosji – w jakiejkolwiek formie – nie jest traktowane jako niezbędny warunek przyszłego pokoju, lecz chęć ukarania czy wręcz upokorzenia nieobliczalnego mocarstwa.

„Nie upokarzać Rosji” – to stały refren francuskiej i niemieckiej polityki zagranicznej. Pisze o tym Aleksandra Rybińska i wskazuje na głębokie i powikłane korzenie takiej postawy. Kto je lekceważy, ten będzie żył złudzeniami. W opinii Berlina i Paryża nie ma innej drogi wyjścia z obecnej sytuacji niż polityka appeasementu. Dla nich pytanie brzmi nie czy, ale jak zaspokoić apetyty Moskwy, przesadnie jej nie osłabiając.

Zastanawia naiwność takiego myślenia. Przecież nie chodzi tylko o strach, ale także o przekonanie, że Rosję można wykorzystać do własnych celów. Nie tracą tej wiary Francuzi i Niemcy, w innym wariancie robi to Viktor Orbán (polecam tekst Gorana Andrijanicia). Swoją postawę wszystkie te państwa nazywają – a jakże – realizmem, mają bowiem za nią stać chłodna analiza i odpowiedzialnie podejmowane wybory. Niełatwe, gorszące maluczkich, ale racjonalne. W rzeczywistości mamy do czynienia ze swoistym surrealizmem, działaniem w świecie wyimaginowanym, nijak przystającym do rzeczywistości à la russe. Kto ma w tej sprawie jeszcze jakieś wątpliwości, ten koniecznie powinien przeczytać rozmowę z Henrykiem Głębockim, który zna Rosję jak mało kto.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Ostatnie Wpisy

Rzeczy Wspólne 43

2022.12.30

Fundacja Republikańska

XVI Kongres Republikański

2022.12.06

Fundacja Republikańska

Rzeczy Wspólne 42

2022.11.10

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.