Rzeczy Wspólne 43

2022.12.30

Fundacja Republikańska

Co nas nie zabije, to nas wzmocni

Piotr Legutko

XVI Kongres Republikański otworzył panel pod znamiennym tytułem: „Co czeka nowy rząd (obojętne czyj)?”. Istotne jest tu owo dopowiedzenie w nawiasie, bo zbyt często ulegamy złudzeniu, że wyzwania dla Polski będą inne pod rządami Zjednoczonego Antypisu niż w przypadku wygranej Zjednoczonej Prawicy. Będą takie same. Bartosz Marczuk w tym numerze „Rzeczy Wspólnych” wylicza cztery z nich – wyzwania nie na rok 2023, ale co najmniej na dekadę. To nowoczesna gospodarka z własnymi technologiami, wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo, sprawne państwo z silnymi instytucjami oraz demografia. 

Kongresowi paneliści postawili swoją diagnozę, a w niej najważniejsze miejsce zajmowała oczywiście wojna. Nie tylko dlatego, że napędza inflację i przestawia gospodarkę na inne tory. Wojna na Ukrainie zmieniła właściwie wszystko Co nas nie zabije, to nas wzmocni – stworzyła ogromne zagrożenia, ale i otworzyła zupełnie nowe przestrzenie aktywności dla Polski, zarówno w regionie, jak i w porządku geopolitycznym (więcej o tym w tekście Tomasza Piechala). Krótko mówiąc: nic już nie będzie tak jak przed moskiewską inwazją, a co nas nie zabije, może tylko wzmocnić. 

Rok 2023 będzie dla Polski kluczowy. Nie tylko i nie przede wszystkim w kontekście czekających nas wyborów parlamentarnych. One będą ważne (tak jak każde), ale wyzwania, przed jakimi stoimy, dotyczą wszystkich sił politycznych, skazują je – wbrew dynamice kampanijnej – na budowanie konsensusu wokół interesu narodowego i racji stanu. To bowiem naprawdę moment historyczny.

Ostatnie Wpisy

Powrót ze wschodu. Jak Polska uniezależniała się od Rosji.

2023.09.20

Fundacja Republikańska

Intermentoring FR#4: Chwała Wielkiej Polsce vs. chwała nam i naszym kolegom

2023.07.11

Fundacja Republikańska

O polskiej wizji przyszłości Europy

2023.06.28

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.