Rzeczy Wspólne 43

2022.12.30

Fundacja Republikańska

Co nas nie zabije, to nas wzmocni

Piotr Legutko

XVI Kongres Republikański otworzył panel pod znamiennym tytułem: „Co czeka nowy rząd (obojętne czyj)?”. Istotne jest tu owo dopowiedzenie w nawiasie, bo zbyt często ulegamy złudzeniu, że wyzwania dla Polski będą inne pod rządami Zjednoczonego Antypisu niż w przypadku wygranej Zjednoczonej Prawicy. Będą takie same. Bartosz Marczuk w tym numerze „Rzeczy Wspólnych” wylicza cztery z nich – wyzwania nie na rok 2023, ale co najmniej na dekadę. To nowoczesna gospodarka z własnymi technologiami, wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo, sprawne państwo z silnymi instytucjami oraz demografia. 

Kongresowi paneliści postawili swoją diagnozę, a w niej najważniejsze miejsce zajmowała oczywiście wojna. Nie tylko dlatego, że napędza inflację i przestawia gospodarkę na inne tory. Wojna na Ukrainie zmieniła właściwie wszystko Co nas nie zabije, to nas wzmocni – stworzyła ogromne zagrożenia, ale i otworzyła zupełnie nowe przestrzenie aktywności dla Polski, zarówno w regionie, jak i w porządku geopolitycznym (więcej o tym w tekście Tomasza Piechala). Krótko mówiąc: nic już nie będzie tak jak przed moskiewską inwazją, a co nas nie zabije, może tylko wzmocnić. 

Rok 2023 będzie dla Polski kluczowy. Nie tylko i nie przede wszystkim w kontekście czekających nas wyborów parlamentarnych. One będą ważne (tak jak każde), ale wyzwania, przed jakimi stoimy, dotyczą wszystkich sił politycznych, skazują je – wbrew dynamice kampanijnej – na budowanie konsensusu wokół interesu narodowego i racji stanu. To bowiem naprawdę moment historyczny.

Ostatnie Wpisy

Rzeczy Wspólne 43

2022.12.30

Fundacja Republikańska

XVI Kongres Republikański

2022.12.06

Fundacja Republikańska

Rzeczy Wspólne 42

2022.11.10

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.