XVI Kongres Republikański

2022.12.06

Fundacja Republikańska

AGENDA:

Teatr Palladium
11:00 – Otwarcie bramek, resjestracja
12:00 – Rozpoczęcie kongresu, słowo wstępne
12:15 – 13:00 – Gość specjalny
13:00 – 14:00 – Panel I
2023+: Co czeka nowy rząd (obojętne, czyj)?
14:00 – 14:15 – Przerwa kawowa
14:15 – 15:45 – Blok raportów (m.in. Niemcy, Rosja, sektor finansów publicznych, bezpieczeństwo narodowe)
15:45 – 16:15 – Catering
16:15 – 17:15 – Panel II
Reformy: nieskończony proces. Czego Polska potrzebuje, na co zasługuje, a na co może sobie pozwolić?
17:15 – 18:00 – Blok wystąpień (m.in. Czechy)

Klub Hybrydy
18:15 – Koktajl, networking

KUP BILET:

Ostatnie Wpisy

Rzeczy Wspólne 43

2022.12.30

Fundacja Republikańska

XVI Kongres Republikański

2022.12.06

Fundacja Republikańska

Rzeczy Wspólne 42

2022.11.10

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.