XVI Kongres Republikański

2022.12.06

Fundacja Republikańska

AGENDA:

Teatr Palladium
11:00 – Otwarcie bramek, resjestracja
12:00 – Rozpoczęcie kongresu, słowo wstępne
12:15 – 13:00 – Gość specjalny
13:00 – 14:00 – Panel I
2023+: Co czeka nowy rząd (obojętne, czyj)?
14:00 – 14:15 – Przerwa kawowa
14:15 – 15:45 – Blok raportów (m.in. Niemcy, Rosja, sektor finansów publicznych, bezpieczeństwo narodowe)
15:45 – 16:15 – Catering
16:15 – 17:15 – Panel II
Reformy: nieskończony proces. Czego Polska potrzebuje, na co zasługuje, a na co może sobie pozwolić?
17:15 – 18:00 – Blok wystąpień (m.in. Czechy)

Klub Hybrydy
18:15 – Koktajl, networking

KUP BILET:

Ostatnie Wpisy

Intermentoring FR#2: Planowanie Projektowe

2023.05.25

Fundacja Republikańska

Gdy narracja zastępuje politykę: głos drugi

2023.05.24

Fundacja Republikańska

Gdy narracja zastępuje politykę: głos pierwszy

2023.05.24

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.