Publicystyka

card image

JOE BIDEN – SZANSA CZY ZAGROŻENIE DLA WSCHODNIEJ FLANKI NATO?

Zmiana prezydenta USA, wbrew opiniom części polskich komentatorów, nie jest równoznaczna z pogorszeniem się sytuacji państw wschodniej flanki NATO w…

zobacz więcej
card image

Wyjść z cienia hegemona

Musimy się przyzwyczaić do cierpkich relacji z Niemcami. Warszawę i Berlin dzielą sprzeczne interesy, polityczna tradycja i cele. Kryzysów podobnych…

zobacz więcej
card image

Zmiany w europejskim sektorze zbrojeniowym

Integracja sektora zbrojeniowego państw UE, dokonująca się m.in. poprzez działania Europejskiej Agencji Obrony i Europejskiego Funduszu Obrony, jest dla polskiego…

zobacz więcej
card image

Poprawa egzystencji zwierząt

Zgłoszona niedawno nowela ustawy o ochronie zwierząt jest najobszerniejsza ze wszystkich, jakie dotąd zostały uchwalone. Może przyczynić się do poprawy egzystencji…

zobacz więcej
card image

Ruch antycovidowy w Niemczech

Ruch anty-covidowy w Europie najwcześniej wykształcił się w Niemczech. Łączy skrajne ugrupowania, nierzadko jednak przekonuje też i zwykłych obywateli. Często występuje…

zobacz więcej
card image

Szczepionka infrastrukturalna

Inwestycje infrastrukturalne w Europie Środkowo-Wschodniej mogą skutecznie ograniczyć negatywny wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę tego regionu. Rekomendacje Międzynarodowego Funduszu Walutowego…

zobacz więcej
card image

Polsko-niemiecki spór o kształt Unii Europejskiej.

Naciski Berlina na powiązanie wypłat pieniędzy z budżetu UE z tzw. praworządnością nie wynikają z troski o przestrzeganie prawa. To raczej konsekwencja rozumienia przez Niemcy…

zobacz więcej
card image

Białoruskie dążenia, polskie cele

Porozumienie z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką jest niemożliwe, wiarygodność jego ewentualnych przyrzeczeń – zerowa, a próby osiągnięcia przez protestujących ugody z nim…

zobacz więcej
card image

Wojna o Górski Karabach a Polska

Obecne zbrojne starcia pomiędzy Azerami i Ormianami o Górski Karabach są skutkiem historycznej i politycznej bałkanizacji Południowego Kaukazu oraz gry mocarstw,…

zobacz więcej
card image

Koordynuj albo zgiń. Niech to państwo działa sprawniej!

W polskich warunkach hasła „centralizacja” albo „zarządzanie centralne” budzą przeważnie negatywne skojarzenia. Na myśl przychodzą plany pięcioletnie, odgórne decydowanie, ile ton…

zobacz więcej
card image

Na marginesie „Mapy Kultury”

Polski system finansowania kultury nie odbiega od systemów innych państw Unii Europejskiej, a centrum decyzyjne mieszczące się w jednym ośrodku ułatwia…

zobacz więcej
card image

Wiatr z nad morza

Budowa farm wiatrowych na polskich obszarach Bałtyku to szansa na szybszy rozwój gospodarczy, redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery i powstanie regionalnego hubu…

zobacz więcej
1 2 3 4 5 11

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.