Publicystyka

card image

Technologiczne czebole i paradoks sieci

Pierwsze dekady XXI wieku to okres, w którym jak bańki mydlane pękają optymistyczne sny lat 90. wieku XX. Ostatnio upadł mit…

zobacz więcej
card image

Globalizacja na zakręcie

Tarcia między największymi członkami Światowej Organizacji Handlu, sprzeczne interesy krajów rozwiniętych i rozwijających się, spowolnienie gospodarcze – to wszystko czyni…

zobacz więcej
card image

Eutanazja w czasach zarazy

Tegoroczna epidemia COVID-19 uwypukliła pewne zjawiska społeczne obecnew krajach cywilizacji zachodniej. Jednym z nich jest mentalność proeutanazyjna. W czasie pandemii…

zobacz więcej
card image

Alko(szach)mat

Walka z koronawirusem jest poważnym zmartwieniem. W cieniu tych zmagań pozostają jednak problemy, których skala jest równie olbrzymia, zwłaszcza że dotykają nas…

zobacz więcej
card image

Rolnictwo z probówki

W 2012 r. Centrum Nauki Kopernik przeprowadziło na próbie tysiąca osób badanie ankietowe sprawdzające znajomość tego tematu. Rezultaty były co…

zobacz więcej
card image

Konflikt symboliczny w Stanach Zjednoczonych – wpływ na politykę państwa amerykańskiego

Rok 2020 zdominowały dwa tematy – pandemia COVID-19 i wybory prezydenckie w USA, których przebieg w wyraźnym stopniu kształtowała też walka z koronawirusem.…

zobacz więcej
card image

Amerykańska lekcja budowy infrastruktury – sukcesy i porażki

Zanim w Polsce rozpocznie się realizacja wielkich projektów infrastrukturalnych, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, warto przyjrzeć się doświadczeniom innych…

zobacz więcej
card image

Podsumowanie roku 2020 w polskiej polityce zagranicznej

Rok 2020 był bez wątpienia okresem wyjątkowym. Pandemia COVID-19 wpłynęła na niemal wszystkie aspekty życia społecznego i politycznego. Nie inaczej było z polską…

zobacz więcej
card image

Niemcy chcą razem z USA rządzić Europą

W cieniu wyborów w  USA doszło do bardzo znamiennego wydarzenia. Niemcy zaproponowały Stanom Zjednoczonym nieformalny układ, w którym RFN obejmie (na powrót) rolę…

zobacz więcej
card image

Pomiędzy ja i my, czyli o tożsamości jednostkowej i zbiorowej w perspektywie tożsamości narodowej

Zgodnie z art. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. jednym z obowiązków państwa polskiego jest stwarzanie warunków…

zobacz więcej
card image

„Orzeł obok znaku Pogoni” Białoruś jako wyzwanie dla polskiej polityki zagranicznej

22 listopada 2019 r. w Wilnie nad konduktem pogrzebowym Konstantego Kalinowskiego powiewał las, zakazanych przez Łukaszenkę biało-czerwono-białych flag z odziedziczoną także…

zobacz więcej
card image

Klany przestępcze w Niemczech. Świat równoległy poza systemem

Przestępczość klanowa w Niemczech od lat spędza sen z powiek niemieckim służbom, ale dopiero we wrześniu 2019 roku w raporcie Federalnego Urzędu…

zobacz więcej
1 2 3 4 5 6 13

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.