Rzeczy Wspólne

card image

Rzecz wstępna

Bartłomiej Radziejewski Dlaczego polska polityka zmienia się w tragifarsę? Czy z tego powodu, że, jak twierdzi publicystyczny „salon”, Jarosław Kaczyński jest…

zobacz więcej
card image

Oswoić barbarzyńców

Bartłomiej Radziejewski Pokolenie wychowanej w III RP dzisiejszej młodzieży miało zasadniczo zmienić Polskę. I zmieni. Nie wprowadzi nas jednak w nowy „złoty…

zobacz więcej
card image

Na równi pochyłej

Z doktorem Przemysławem Żurawskim vel Grajewskim rozmawia Stanisław Żaryn W obecnej sytuacji tworzenie wojska zawodowego nastawionego na ekspedycje, przy jednoczesnym demonstrowaniu…

zobacz więcej
card image

Arystoteles przeciwko liberałom

Marcin Gajek W świetle klasycznej myśli republikańskiej nowożytna, liberalna koncepcja państwa jest niezwykle problematyczna. Śmiało można zaryzykować twierdzenie, iż…

zobacz więcej
card image

Europa między imperializmem a rozpadem

Z Markiem Cichockim rozmawia Aleksandra Rybińska Ukształtował się w Unii trójkąt decyzyjny, w którym są Berlin, Paryż i Herman van Rompuy, czyli nowy…

zobacz więcej
card image

Pan Dług Publiczny

Remigiusz Włast-Matuszak Wiemy już, jakim tropem pójdzie księgowość kreatywna ustalająca wysokość budżetu i deficytu skarbu państwa! Za chwilę zostaną oficjalnie…

zobacz więcej
card image

Pięciogłos: obywatele czy konsumenci?

Mateusz Matyszkowicz, „Teologia Polityczna” Do wychowywania obywateli nie potrzeba żadnych wartości. Do tego potrzebne są cnoty. Czy system wychowawczy, który zafundowaliśmy sobie w ostatnich…

zobacz więcej
card image

Pięciogłos: obywatele czy konsumenci?

Krzysztof Wołodźko, „Magazyn OBYWATEL” Najbardziej trapi mnie zagadnienie, jak wiele czasu zajmie nam budowa kultury wspólnoty, wspólnoty przeżywanej…

zobacz więcej
card image

Pięciogłos: obywatele czy konsumenci?

Tomasz Pichór, „Sprawy Polityczne” Żyjemy w świecie, w którym powstały zupełnie nowe, niegdyś nieznane klasy społeczne: matoły, yuppie i gwiazdy. „Ci pierwsi…

zobacz więcej
card image

Pięciogłos: obywatele czy konsumenci?

Wojciech Przybylski, „Res Publica Nowa” Wątpliwe wydaje się dzisiaj rozróżnienie pomiędzy obywatelem a konsumentem. Nie ma bowiem szczególnych warunków, które…

zobacz więcej
card image

Pięciogłos: obywatele czy konsumenci?

Arkady Rzegocki, „Pressje” Budowanie wolności na fundamencie religijnym – wolności nie tylko negatywnej czy pozytywnej, ale przede wszystkim metafizycznej – stanowi niezwykły dorobek…

zobacz więcej
1 11 12 13 14 15

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.