Rzeczy Wspólne

card image

„Naród – idee polskie” – Zygmunt Balicki

ZYGMUNT BALICKI Zachowanie typu narodowego Każdą indywidualność społeczną, czy to będzie naród, stronnictwo, grupa lub stowarzyszenie, ożywia świadoma, na instynktowej skłonności…

zobacz więcej
card image

„Naród – idee polskie” – Wstęp

Wprowadzenie W XIX i pierwszej połowie XX wieku rozważania o narodzie stanowiły jeden z najważniejszych wątków polskiej myśli politycznej. Snuli je…

zobacz więcej
card image

„Wokół idei wspólnoty” – Spis treści

SPIS TREŚCI Wstęp . . . . . . . . . . . . . . .…

zobacz więcej
card image

„Wokół idei wspólnoty” – Wstęp

„Kto nie potrafi żyć we wspólnocie, albo jej wcale nie potrzebuje (…) jest albo zwierzęciem, albo bogiem” ((Arystoteles, Polityka, przeł. Ludwik Piotrowicz, PWN Warszawa…

zobacz więcej
1 13 14 15

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.