Publicystyka

card image

Szczepionka infrastrukturalna

Inwestycje infrastrukturalne w Europie Środkowo-Wschodniej mogą skutecznie ograniczyć negatywny wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę tego regionu. Rekomendacje Międzynarodowego Funduszu Walutowego…

zobacz więcej
card image

Polsko-niemiecki spór o kształt Unii Europejskiej.

Naciski Berlina na powiązanie wypłat pieniędzy z budżetu UE z tzw. praworządnością nie wynikają z troski o przestrzeganie prawa. To raczej konsekwencja rozumienia przez Niemcy…

zobacz więcej
card image

Białoruskie dążenia, polskie cele

Porozumienie z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką jest niemożliwe, wiarygodność jego ewentualnych przyrzeczeń – zerowa, a próby osiągnięcia przez protestujących ugody z nim…

zobacz więcej
card image

Wojna o Górski Karabach a Polska

Obecne zbrojne starcia pomiędzy Azerami i Ormianami o Górski Karabach są skutkiem historycznej i politycznej bałkanizacji Południowego Kaukazu oraz gry mocarstw,…

zobacz więcej
card image

Koordynuj albo zgiń. Niech to państwo działa sprawniej!

W polskich warunkach hasła „centralizacja” albo „zarządzanie centralne” budzą przeważnie negatywne skojarzenia. Na myśl przychodzą plany pięcioletnie, odgórne decydowanie, ile ton…

zobacz więcej
card image

Na marginesie „Mapy Kultury”

Polski system finansowania kultury nie odbiega od systemów innych państw Unii Europejskiej, a centrum decyzyjne mieszczące się w jednym ośrodku ułatwia…

zobacz więcej
card image

Wiatr z nad morza

Budowa farm wiatrowych na polskich obszarach Bałtyku to szansa na szybszy rozwój gospodarczy, redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery i powstanie regionalnego hubu…

zobacz więcej
card image

Niemcy – Rosja. Alians historyczny?

Rosja i Niemcy prowadzą politykę historyczną, która w fałszywym świetle ukazuje odpowiedzialność za zbrodnie nazizmu i skutki II wojny światowej. Prowadzi ona…

zobacz więcej
card image

Druga kadencja na arenie międzynarodowej – wyzwania dla prezydenta Andrzeja Dudy

Pierwsza kadencja prezydenta Andrzeja Dudy upłynęła pod znakiem dużej aktywności na arenie międzynarodowej. Do niewątpliwych sukcesów Polski w tym czasie należy…

zobacz więcej
card image

Hub budapesztański jako konkurencja dla Centralnego Portu Komunikacyjnego

Węgry były pierwszym europejskim krajem, który przystąpił do inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku – projektu, którego celem jest stworzenie największej na świecie…

zobacz więcej
card image

Polska groszowych emerytur?

Świadczenia emerytalne to temat powracający w czasie kampanii wyborczych wszystkich partii. Zazwyczaj skupiają się one na wysokości wypłacanych świadczeń lub samej…

zobacz więcej
card image

Piętno traktatu z Trianon a współczesne Węgry

Data 4 czerwca 1920 roku raz na zawsze zmieniła kształt Europy, jaką znano do tej pory. Zaledwie dwa lata po…

zobacz więcej
1 4 5 6 7 8 13

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.