Krzysztof Wołodźko w Niezależnej.pl o tekście Thompson

Krzysztof Wołodźko w Niezależnej.pl o tekście Thompson

Na portalu Niezależna.pl ukazał się felieton Krzysztofa Wołodźki, w którym autor odnosi się do ostatnich głośnych wydarzeń w kraju (m.in. do sprawy Michała Tuska) i odnajduje znaczące paralele pomiędzy strategiami myślenia w dzisiejszej polityce a pojęciami kolonializmu oraz postkolonializmu. W swojej analizie Wołodźko odwołuje się do wielokrotnie już komentowanego tekstu Ewy Thompson „O kolonizacji Europy Środkowej” z 8 nr. „Rzeczy Wspólnych”.Czytaj dalej

Close