Konferencja

PL 2118

2020.11.03

Fundacja Republikańska

Raport PL 2118 stanowi wizję niepodległej, wielkiej i mocarstwowej Polski jaką ma szanse stać się za 100 lat. Wskazujemy w nim, jakie czynniki decydują o byciu liderem lokalnym i globalnym. Przedstawiamy strategię rozwoju na najbliższe dekady oraz staramy się „przewidzieć nieprzewidywalne”, czyli poddajemy refleksji przestrzenie posiadające potencjał znacznej zmiany pozycji międzynarodowej Polski.

Suwerenność oznacza, że o przyszłości myślimy nie jako o czymś nam narzuconym, zaplanowanym przez innych, ale jako o czymś, co przy rozpoznaniu granic własnych możliwości trzymamy w swoich rękach. Raport PL2118 mówi przede wszystkim, że Polska ma swój własny logos, swoją tradycję, która jest par excellence naszą racjonalnością, samodzielności i suwerennością, dzięki której nie musimy być jedynie przedmiotem historii tworzonej przez innych.
– Tomasz Rowiński, Wstęp

Historia nas uczy, że sukces długoterminowy osiągają ci, którzy są w stanie zaproponować coś nowego, wytrącić konkurentów i partnerów z rutynowego stanu równowagi, postawić nowe cele i skutecznie je zrealizowa
. W tym sensie polityka rozwojowa państwa, której kształtowaniu służą studia nad przyszłością, jest sztuką wytwarzania korzystnej nierównowagi. Najlepszym bowiem sposobem na uzyskiwanie przewag konkurencyjnych, tworzenie przełomowych polityk publicznych i reform jest podjęcie próby zaburzenia cyklów koniunkturalnych czy wzorów, które występowały w przeszłości. Determinizm jest złym doradcą w planowaniu.
– Kacper Nosarzewski, Posłowie

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.