Konferencja

Top 100

2020.11.03

Fundacja Republikańska

W ramach przygotowania Publikacji TOP 100 PL podjęliśmy refleksję nad najważniejszymi przestrzeniami życia społecznego, kluczowymi dla zachowania i tworzenia naszej tożsamości oraz państwowości. Za jej pośrednictwem przybliżamy szerokiemu gronu odbiorców wydarzenia, które ukazywały nasz potencjał oraz przywiązanie do wartości. W 10 kategoriach, oprócz wiedzy powszechnej, znalazły się informacje o wydarzeniach mniej znanych, które były możliwe dzięki odzyskaniu niepodległości, służyły jej zachowaniu, jak i ponownemu uzyskaniu po okresie komunizmu.


Kategorią wyjściową jest 10 najważniejszych okoliczności, wydarzeń i osób ujętych pod nazwą “Droga do niepodległości”.

Polską tożsamość tworzyły traumatyczne doświadczenia, ale także chwile radosne. Porażki i zwycięstwa. Bardzo różne doświadczenia. Mieliśmy swoich mistrzów, nie tylko w kategorii sportowej, odkrywców – nie jedynie w dziedzinie nauki. W tej publikacji chcieliśmy choćby w formie krótkich fleszy pokazać to, co było – ale i wciąż gdzieś w nas tkwi. Bo, jak wiadomo, historia jest nauczycielką życia. Znajomość podstawowych faktów z przeszłości, kamieni milowych, pozwala myśleć o przyszłości, przewidywać ją, rozwijać pozytywne doświadczenia i unikać błędów. Bez dobrze odrobionej lekcji minionych stu lat nie przejdziemy do następnej klasy. Proponujemy zatem małe repetytorium.


Zaczniemy od drogi do niepodległości. Potem pokażemy, jak ją sobie zagospodarowaliśmy. Poszukamy punktów zwrotnych, osiągnięć gospodarczych, naukowych, kulturalnych i sportowych, nie pominiemy rzecz jasna galerii najważniejszych postaci stulecia, nie zapomnimy o sprawdzonych przyjaciołach Polski. Uprzedzam: pojawi się też kategoria specjalna – czyli to, czym zadziwiliśmy świat. Tak na serio… i trochę z przymrużeniem oka. Oto przed Państwem TOP 100 PL.

– Piotr Legutko, redaktor naczelny TOP 100 PL