Zderegulować rynek hurtowy gazu ziemnego w Polsce - Mariusz Swora o problemach energetycznych w Rzeczach Wspólnych

Zderegulować rynek hurtowy gazu ziemnego w Polsce – Mariusz Swora o problemach energetycznych w Rzeczach Wspólnych

Deregulacja energetyki w znaczeniu dość powszechnie przyjmowanym w literaturze przedmiotu jest utożsamiana z liberalizacją, a jej głównym źródłem w przypadku państw członkowskich UE jest prawo unijne. Ostatecznym celem unijnych regulacji ma być powstanie wspólnego rynku energii, a droga ku temu wiedzie przez liberalizację rynków krajowych i budowę regionalnych.Czytaj dalej

Sojusze, siła i skuteczność - Paweł Kowal w Rzeczach Wspólnych

Sojusze, siła i skuteczność – Paweł Kowal w Rzeczach Wspólnych

Niezależnie od formalnych rozwiązań w kolejnych traktatach, koniec końców i tak o pozycji danego kraju decyduje tradycyjna realistyczna polityka - silniejsi mają lepiej i są bezpieczniejsi. Wraz z integracją europejską, niezależnie od nowych umów i gwarancji, wpływ na sytuację międzynarodową poszczególne państwa zapewniają sobie budując własną pozycję i status.Czytaj dalej

Wolność daje siłę

Wolność daje siłę

To był piękny sen. O bezpiecznej Europie, która ze swojego słownika wyeliminowała słowo „wojna”. O przewidywalnych sąsiadach, którzy nawet jeśli czasem nie przystają standardami do oświeconej Unii Europejskiej, to przynajmniej do niej aspirują i uczą się dobrych manier. Wreszcie o tym, że mamy czas na błędy, bo żyjemy w spokojnej części świata, w której wybacza się opieszałość, brak wizji i bałagan.Czytaj dalej

Close