Pracownicze Plany Kapitałowe jako szansa na budowanie bazy polskich oszczędności oraz inwestycji krajowych

Pracownicze Plany Kapitałowe jako szansa na budowanie bazy polskich oszczędności oraz inwestycji krajowych

Dnia 4 października 2018 roku projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych został przyjęty przez Sejm i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku z półrocznym vacatio legis. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program oszczędnościowy mający na celu poprawienie sytuacji materialnej przyszłych emerytów w obliczu pogarszającej się sytuacji demograficznej Polski. Program ten poprzez zwiększenie polskich oszczędności wzmocni rodzimy rynek kapitałowy, zwiększając możliwości przeprowadzania inwestycji w naszym Państwie.

Czytaj dalej

Close