Raport: Aukcja 800mhz – aspekty ekonomiczne

Eksperci IBnGR: "Aukcja LTE w obecnym kształcie zakończy się fiaskiem. Wspólna sieć jest realną alternatywą dla efektywnej kosztowo realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej". "Szybki internet LTE to nasza szansa cywilizacyjna. Aukcja organizowana przez UKE nie gwarantuje możliwości wykorzystania jej." - powiedział dzisiaj na konferencji prasowej Marcin Chludziński, prezes Fundacji Republikańskiej.Czytaj dalej

Zderegulować rynek hurtowy gazu ziemnego w Polsce - Mariusz Swora o problemach energetycznych w Rzeczach Wspólnych

Zderegulować rynek hurtowy gazu ziemnego w Polsce – Mariusz Swora o problemach energetycznych w Rzeczach Wspólnych

Deregulacja energetyki w znaczeniu dość powszechnie przyjmowanym w literaturze przedmiotu jest utożsamiana z liberalizacją, a jej głównym źródłem w przypadku państw członkowskich UE jest prawo unijne. Ostatecznym celem unijnych regulacji ma być powstanie wspólnego rynku energii, a droga ku temu wiedzie przez liberalizację rynków krajowych i budowę regionalnych.Czytaj dalej

Sojusze, siła i skuteczność - Paweł Kowal w Rzeczach Wspólnych

Sojusze, siła i skuteczność – Paweł Kowal w Rzeczach Wspólnych

Niezależnie od formalnych rozwiązań w kolejnych traktatach, koniec końców i tak o pozycji danego kraju decyduje tradycyjna realistyczna polityka - silniejsi mają lepiej i są bezpieczniejsi. Wraz z integracją europejską, niezależnie od nowych umów i gwarancji, wpływ na sytuację międzynarodową poszczególne państwa zapewniają sobie budując własną pozycję i status.Czytaj dalej

Wolność daje siłę

Wolność daje siłę

To był piękny sen. O bezpiecznej Europie, która ze swojego słownika wyeliminowała słowo „wojna”. O przewidywalnych sąsiadach, którzy nawet jeśli czasem nie przystają standardami do oświeconej Unii Europejskiej, to przynajmniej do niej aspirują i uczą się dobrych manier. Wreszcie o tym, że mamy czas na błędy, bo żyjemy w spokojnej części świata, w której wybacza się opieszałość, brak wizji i bałagan.Czytaj dalej

Close