VI Kongres Republikański: W pułapce regulacji

2012.04.13

Zespół "Rzeczy Wspólnych"

W sobotę 21 kwietnia po raz szósty spotkamy się na Kongresie Republikańskim. Tym razem pod hasłem „W pułapce regulacji” będziemy dyskutować, poznawać się i wypracowywać program działania nowoczesnej ale republikańskiej prawicy!

Prosimy o zapraszanie znajomych, udostępnianie wydarzenia na swoich profilach i zapraszamy do rejestrowania się na stronie:http://kongres.republikanski.org/

PROGRAM VI KONGRESU REPUBLIKAŃSKIEGO

10.30 – 11.00 – Rejestracja uczestników

11.00 – 11.10 – Otwarcie Kongresu – Marcin Chludziński, prezes Fundacji Republikańskiej

11.10 – 11.40 – Wystąpienia wprowadzające:

„Czy deregulacja jest hasłem antypaństwowym?” – Rafał Ziemkiewicz, pisarz i publicysta

„Republikańska koncepcja wolności a deregulacja” – Bartłomiej Radziejewski, redaktor naczelny kwartalnika Rzeczy Wspólne

11.40 – 13.00

PANEL 1: „Regulacje i deregulacja. Jak przyspieszyć długi marsz?”

„Czy w Polsce da się przeprowadzić deregulację? Doświadczenia i wnioski” – Paweł Dobrowolski, ekonomista, prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju

„Podatki. Czy ich uproszczenie jest w ogóle możliwe?” – Paweł Gruza, prawnik, przewodniczący zespołu ds. finansów publicznych Fundacji Republikańskiej

„Zbiórki publiczne i crowdfunding. Regulacje kontra innowacyjność” – Piotr Trudnowski, członek zespołu Fundacji Republikańskiej, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu

„Goldplating w UE czyli przekleństwo nadregulacji. Reguła UE + zero” – Mikołaj Barczentewicz, prawnik, ekspert Forum Obywatelskiego Rozwoju

„Idea deregulacji w praktyce. Przykłady sukcesów i porażek” – Rafał Antczak, ekonomista, wiceprezes Deloitte

Dyskusja panelistów i publiczności

13.00 – 14.30

PANEL 2: „Radosna twórczość regulatorów. Jak rząd permanentnie reformuje edukację”

„Regulacja rynku podręczników szkolnych. Za i przeciw” – Tomasz Gigol, ekspert Fundacji Republikańskiej i konsultant

„Homeschooling. Dzieci ocalone przed państwem?” – Mateusz Matyszkowicz, filozof związany z Teologią Polityczną, uczy swoje dzieci w domu

„Likwidacja szkół – impuls do tworzenia Obywatelskiej Polityki Edukacyjnej” – Alina Kozińska-Bałdyga, prezes Federacji Inicjatyw Oświatowych

„Polski system edukacyjny a inicjatywy obywatelskie. Doświadczenia szkół stowarzyszenia Sternik z lat 2004-2012” – Piotr Podgórski, prezes polskiego oddziału Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Zróżnicowanej, współzałożyciel szkół Sternika

Dyskusja panelistów i publiczności

14.30 – 15.30 – Obiad

15.30 – 15.40 – Prezentacja nowego numeru „Rzeczy Wspólnych” – Krzysztof Bosak, członek redakcji i wicedyrektor Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej

15.40 – 17.00

PANEL 3: „Rząd na straży jakości i bezpieczeństwa? O regulacji rynku pracy”

„Jak zwiększać skuteczność think tanków? Case study Raportu o Zawodach Regulowanych” – dr Stanisław Tyszka, prawnik, dyrektor Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej

„Zawody regulowane i reglamentowane. Fakty i mity” – Jarosław Bełdowski, ekonomista, dyrektor departamentu Strategii i Deregulacji w Ministerstwie Sprawiedliwości

„Deregulacja rynku taksówek. Analiza doświadczeń krajów anglosaskich” – Seweryn Szwarocki, ekonomista, prezes stowarzyszenia Koliber

„Jak otwierać dostęp do zawodów regulowanych? Wolność a interes publiczny” – Przemysław Wipler, prawnik, poseł na Sejm RP

Dyskusja panelistów z publicznością

17.00 – 17.10 – Zamknięcie Kongresu

17.10 – 21.00 – Nieformalna część integracyjna w pobliskiej Cafe Teatr (piwnica Teatru Polskiego)

21.00 – koncert akustyczny zespołu LIL Ironies

MIEJSCE 

Kongres Republikański odbędzie się w Sali Konferencyjnej na I piętrze kamienicy, w której mieści się siedziba Fundacji Republikańskiej, przy ul. Kopernika 30 w Warszawie.

KONTAKT

Organizator VI Kongresu Republikańskiego:

Krzysztof Bosak – wicedyrektor Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej

krzysztof.bosak@fundacjarepublikanska.org

tel. 508 101 026

KOSZT

W cenie opłaty kongresowej jest kawa i obiad. Kongres organizowany jest w formule non-profit, co oznacza, że opłata jest pobierana w celu pokrycia wszystkich kosztów organizacji.

Koszt uczestnictwa wynosi w przedpłacie na konto:

30 zł dla uczniów i studentów, 45 zł dla pozostałych

Numer konta: 84 2490 0005 0000 4520 9156 1754

Tytuł przelewu: „KONGRES – Imię i Nazwisko”

Koszt uczestnictwa w dniu Kongresu:

35 dla uczniów i studentów, 50 zł dla pozostałych

Poza przelewem prosimy również o imienne zgłoszenie poprzez formularz na stronie:

http://kongres.republikanski.org/

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.