Staże w Fundacji Republikańskiej – kolejna rekrutacja!

2017.09.04

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska poszukuje dwóch stażystów na stanowiska: analityka ekonomicznego oraz redaktora treści. Okres stażu będzie wynosił maksymalnie dwa miesiące. Stażystom, którzy spełnią oczekiwania merytoryczne, zostanie zaoferowana pełnoetatowa umową o pracę.

Szczegółowe informacje o oferowanym stażu:

 • Podstawowe miejsce pracy: biuro Fundacji Republikańskiej (ul. Nowy Świat 41, Warszawa)
 • Możliwość pracy zdalnej przy zadaniach zleconych przez koordynatora stażu
 • Wymiar czasu pracy: od 20 do 40 godzin w tygodniu
 • Możliwość elastycznego dostosowania godzin i dni pracy (np. do zajęć na uczelni)
 • Wynagrodzenie: 13 zł brutto za godzinę


ANALITYK EKONOMICZNY

W ramach swoich obowiązków stażysta – analityk ekonomiczny będzie wspierał zespół Fundacji przez m.in.:

 • Poszukiwanie informacji w Internecie i mediach na zadany temat
 • Przygotowywanie notatek i streszczeń z informacji prasowych i materiałów źródłowych
 • Poszukiwanie i zbieranie danych statystycznych, ekonomicznych, demograficznych (np. w serwisach GUS, Destatis, Eurostat)
 • Analizowanie i opisywanie danych w formie krótkich notatek, wykresów, tabel
 • Przygotowywanie wytycznych dla grafika do opracowania map, rysunków i infografik
 • Wsparcie przy organizacji spotkań dyskusyjnych i seminariów w siedzibie Fundacji Republikańskiej
 • Przygotowywanie wniosków o dostęp do informacji publicznej

Wymagania:

 • Znajomość podstawowych pojęć i praw rządzących gospodarką wolnorynkową
 • Podstawowa znajomość działania sektora finansów publicznych i systemu podatkowego w Polsce
 • Sprawne posługiwanie się wyszukiwarką Google
 • Umiejętność odnalezienia zadanych informacji w publicznych bazach danych (np. GUS, Eurostat)
 • Sprawna obsługa programu Microsoft Excel

Kogo poszukujemy:

 • Studentów lub absolwentów kierunków związanych z gospodarką, np. ekonomia (preferowane), prawo gospodarcze, handel międzynarodowy
 • Studentów lub absolwentów kierunków technicznych z istotną rolą matematyki, np. informatyka, elektronika, matematyka
 • Pasjonatów ekonomii, wolnego rynku, deregulacji

REDAKTOR TREŚCI

W ramach swoich obowiązków stażysta – redaktor treści będzie wspierał zespół Fundacji przez m.in.:

 • Poszukiwanie informacji w Internecie i mediach na zadany temat
 • Przygotowywanie notatek i streszczeń z informacji prasowych i materiałów źródłowych
 • Przygotowywanie wniosków o dostęp do informacji publicznej
 • Tworzenie i redakcja dokumentów wewnętrznych, np. notatek, podsumowań (executive summary), protokołów ze spotkań
 • Przygotowywanie treści pisemnych do publikacji w kanałach komunikacji (fanpage na Facebooku, strona WWW, newsletter, Twitter)
 • Prowadzenie bieżących relacji we wspomnianych powyżej kanałach komunikacji z wydarzeń organizowanych przez Fundację Republikańską
 • Redakcja i korekta językowa tekstów analitycznych i raportów

Wymagania:

 • Dobra znajomość języka polskie w piśmie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii stylistycznych i zasad ortografii
 • Podstawowa znajomość i zainteresowanie tematami z pogranicza polityki i gospodarki
 • Sprawne posługiwanie się wyszukiwarką Google
 • Umiejętność współdziałania w zespole
 • Cierpliwość do pracy nad długimi tekstami
 • Zdolności redakcyjno-korektorskie (umiejętność wychwytywania błędów językowych)

Kogo poszukujemy:

 • Studentów lub absolwentów takich kierunków, jak polonistyka/filologia polska lub dziennikarstwo
 • Osoby lubiące pisać dłuższe teksty analityczne
 • Początkujących dziennikarzy polityczno-gospodarczych z lekkim piórem
 • Miłośników polszczyzny i gramatycznych nazistów 🙂

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres radoslaw.zydok@fundacjarepublikanska.org wraz z krótką notką na temat dotychczasowego zaangażowania w działalność społeczną lub polityczną (działalność w stowarzyszeniach, fundacjach, partiach politycznych i komitetach wyborczych, zarówno odpłatna, jak i w ramach wolontariatu). Zgłoszenie powinno zawierać następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Na zgłoszenia oczekujemy do 17 września! W temacie wiadomości prosimy o zaznaczenie, na które stanowisko składana jest aplikacja!

Ostatnie Wpisy

Kapitały żelazne Fundacji Republikańskiej – film promocyjny

2022.07.04

Fundacja Republikańska

The Polish-Czech vision of the future for the EU.

2022.07.01

Fundacja Republikańska

Odbudowa Ukrainy: moralny obowiązek i szansa dla biznesu

2022.06.13

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.