Staże w Fundacji Republikańskiej – kolejna rekrutacja!

2017.09.04

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska poszukuje dwóch stażystów na stanowiska: analityka ekonomicznego oraz redaktora treści. Okres stażu będzie wynosił maksymalnie dwa miesiące. Stażystom, którzy spełnią oczekiwania merytoryczne, zostanie zaoferowana pełnoetatowa umową o pracę.

Szczegółowe informacje o oferowanym stażu:

 • Podstawowe miejsce pracy: biuro Fundacji Republikańskiej (ul. Nowy Świat 41, Warszawa)
 • Możliwość pracy zdalnej przy zadaniach zleconych przez koordynatora stażu
 • Wymiar czasu pracy: od 20 do 40 godzin w tygodniu
 • Możliwość elastycznego dostosowania godzin i dni pracy (np. do zajęć na uczelni)
 • Wynagrodzenie: 13 zł brutto za godzinę


ANALITYK EKONOMICZNY

W ramach swoich obowiązków stażysta – analityk ekonomiczny będzie wspierał zespół Fundacji przez m.in.:

 • Poszukiwanie informacji w Internecie i mediach na zadany temat
 • Przygotowywanie notatek i streszczeń z informacji prasowych i materiałów źródłowych
 • Poszukiwanie i zbieranie danych statystycznych, ekonomicznych, demograficznych (np. w serwisach GUS, Destatis, Eurostat)
 • Analizowanie i opisywanie danych w formie krótkich notatek, wykresów, tabel
 • Przygotowywanie wytycznych dla grafika do opracowania map, rysunków i infografik
 • Wsparcie przy organizacji spotkań dyskusyjnych i seminariów w siedzibie Fundacji Republikańskiej
 • Przygotowywanie wniosków o dostęp do informacji publicznej

Wymagania:

 • Znajomość podstawowych pojęć i praw rządzących gospodarką wolnorynkową
 • Podstawowa znajomość działania sektora finansów publicznych i systemu podatkowego w Polsce
 • Sprawne posługiwanie się wyszukiwarką Google
 • Umiejętność odnalezienia zadanych informacji w publicznych bazach danych (np. GUS, Eurostat)
 • Sprawna obsługa programu Microsoft Excel

Kogo poszukujemy:

 • Studentów lub absolwentów kierunków związanych z gospodarką, np. ekonomia (preferowane), prawo gospodarcze, handel międzynarodowy
 • Studentów lub absolwentów kierunków technicznych z istotną rolą matematyki, np. informatyka, elektronika, matematyka
 • Pasjonatów ekonomii, wolnego rynku, deregulacji

REDAKTOR TREŚCI

W ramach swoich obowiązków stażysta – redaktor treści będzie wspierał zespół Fundacji przez m.in.:

 • Poszukiwanie informacji w Internecie i mediach na zadany temat
 • Przygotowywanie notatek i streszczeń z informacji prasowych i materiałów źródłowych
 • Przygotowywanie wniosków o dostęp do informacji publicznej
 • Tworzenie i redakcja dokumentów wewnętrznych, np. notatek, podsumowań (executive summary), protokołów ze spotkań
 • Przygotowywanie treści pisemnych do publikacji w kanałach komunikacji (fanpage na Facebooku, strona WWW, newsletter, Twitter)
 • Prowadzenie bieżących relacji we wspomnianych powyżej kanałach komunikacji z wydarzeń organizowanych przez Fundację Republikańską
 • Redakcja i korekta językowa tekstów analitycznych i raportów

Wymagania:

 • Dobra znajomość języka polskie w piśmie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii stylistycznych i zasad ortografii
 • Podstawowa znajomość i zainteresowanie tematami z pogranicza polityki i gospodarki
 • Sprawne posługiwanie się wyszukiwarką Google
 • Umiejętność współdziałania w zespole
 • Cierpliwość do pracy nad długimi tekstami
 • Zdolności redakcyjno-korektorskie (umiejętność wychwytywania błędów językowych)

Kogo poszukujemy:

 • Studentów lub absolwentów takich kierunków, jak polonistyka/filologia polska lub dziennikarstwo
 • Osoby lubiące pisać dłuższe teksty analityczne
 • Początkujących dziennikarzy polityczno-gospodarczych z lekkim piórem
 • Miłośników polszczyzny i gramatycznych nazistów 🙂

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres radoslaw.zydok@fundacjarepublikanska.org wraz z krótką notką na temat dotychczasowego zaangażowania w działalność społeczną lub polityczną (działalność w stowarzyszeniach, fundacjach, partiach politycznych i komitetach wyborczych, zarówno odpłatna, jak i w ramach wolontariatu). Zgłoszenie powinno zawierać następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Na zgłoszenia oczekujemy do 17 września! W temacie wiadomości prosimy o zaznaczenie, na które stanowisko składana jest aplikacja!

Ostatnie Wpisy

Umiejętności miękkie na rynku pracy

2020.03.30

Fundacja Republikańska

Plecami do kultury

2020.03.25

Fundacja Republikańska

Rządy sztucznej inteligencji

2020.03.23

Fundacja Republikańska

Wspieram Fundację

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.