Recenzja RW w Super Expressie!

2011.08.24

Zespół "Rzeczy Wspólnych"

Wtorkowe wydanie Super Expressu przynosi nam publicystyczny dodatek „To Robić!”, a w nim recenzję najnowszego numeru naszego pisma. Autorzy chwalą Rzeczy Wspólne nie tylko za trafną diagnozę stanu naszego kraju, ale także za błyskotliwą analizę polskiego systemu finansowego i patologie jakie go toczą.

„Opis rzeczywistości autorstwa Rafała Matyi, Bartłomieja Radziejewskiego czy innych autorów nie jest budujący” – zauważa Super Express, ale również zwraca uwagę na fakt, że RW „nie tylko opisują złą kondycję, ale i szukają rozwiązań.”

Dodatkowo cieszy nas fakt, że recenzja ta ukazała się obok tekstu Przemysława Wiplera, prezesa Fundacji Republikańskiej. Zachęcamy państwa do zapoznania się z najnowszym wydaniem „To Robić!”

Ostatnie Wpisy

Umiejętności miękkie na rynku pracy

2020.03.30

Fundacja Republikańska

Plecami do kultury

2020.03.25

Fundacja Republikańska

Rządy sztucznej inteligencji

2020.03.23

Fundacja Republikańska

Wspieram Fundację

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.