Raport „Uwarunkowania inwestycyjne w Polsce”

2019.02.19

Fundacja Republikańska

Nasza ubiegłotygodniowa konferencja „Odpowiedzialny Partner 2019” była również okazją do zaprezentowania raportu pt. „Uwarunkowania inwestycyjne w Polsce”.

Wnioski płynące z raportu przyczyniły się w ciągu ostatnich dwóch lat do zmiany polityki rządowej wobec inwestorów zagranicznych. Nowe spojrzenie pozwoliło odejść od myślenia, że liczy się jedynie liczba miejsc pracy i wysokość zainwestowanego kapitału. Szczególnie ważne okazały się inwestycje innowacyjne oraz trwale zakorzenione w Polsce. Nowe inwestycje powinny również rozwijać kapitał ludzki oraz działać na rzecz środowiska naturalnego i społeczności lokalnych.

Następnie stworzyliśmy model i narzędzie mierzenia indywidualnego wpływu inwestora zagranicznego na polską gospodarkę i społeczeństwo. Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego (OWIZ) bada gospodarkę i zakorzenienie, innowacyjność oraz wpływ na kapitał ludzki, środowisko i społeczność lokalną.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym raportem tutaj.

Ostatnie Wpisy

Rzeczy Wspólne 46

2023.11.27

Fundacja Republikańska

Młodzieżowe rekomendacje polityk społecznych.

2023.10.31

Fundacja Republikańska

Kondycja młodych Polaków.

2023.10.30

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.