Raport „Uwarunkowania inwestycyjne w Polsce”

2019.02.19

Fundacja Republikańska

Nasza ubiegłotygodniowa konferencja „Odpowiedzialny Partner 2019” była również okazją do zaprezentowania raportu pt. „Uwarunkowania inwestycyjne w Polsce”.

Wnioski płynące z raportu przyczyniły się w ciągu ostatnich dwóch lat do zmiany polityki rządowej wobec inwestorów zagranicznych. Nowe spojrzenie pozwoliło odejść od myślenia, że liczy się jedynie liczba miejsc pracy i wysokość zainwestowanego kapitału. Szczególnie ważne okazały się inwestycje innowacyjne oraz trwale zakorzenione w Polsce. Nowe inwestycje powinny również rozwijać kapitał ludzki oraz działać na rzecz środowiska naturalnego i społeczności lokalnych.

Następnie stworzyliśmy model i narzędzie mierzenia indywidualnego wpływu inwestora zagranicznego na polską gospodarkę i społeczeństwo. Ocena Wpływu Inwestora Zagranicznego (OWIZ) bada gospodarkę i zakorzenienie, innowacyjność oraz wpływ na kapitał ludzki, środowisko i społeczność lokalną.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym raportem tutaj.

Ostatnie Wpisy

Pod Spodem – dyskusja autorów kwartalnika

2020.08.03

Fundacja Republikańska

Nowy numer Rzeczy Wspólnych

2020.07.30

Fundacja Republikańska

Polska groszowych emerytur?

2020.07.28

Fundacja Republikańska

Wspieram Fundację

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.