Raport „Polityka podatkowa wobec braży tytoniowej”

2012.09.03

Fundacja Republikańska

26 września odbyła się  konferencja z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, na której zaprezentowaliśmy nasz raport pt. “Polityka podatkowa państwa wobec branży tytoniowej oraz jej konsekwencje ekonomiczne i społeczne.”

19 września Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy okołobudżetowej zawierający stawki akcyzy na wyroby tytoniowe na rok 2013. Projekt kontynuuje politykę zbyt szybkich wobec wymogów unijnych podwyżek akcyzy,  prowadzących do wzrostu szarej strefy a w konsekwencji spadku nominalnej wysokości dochodów budżetu. Podwyżka ta uderzy szczególnie silnie w najmniej zamożnych konsumentów papierosów przesuwając ich do szarej strefy, co będzie miało negatywne skutki dla dochodów budżetowych.

Papierosy pali co trzeci dorosły Polak, a dochody z podatków od wyrobów tytoniowych stanowią prawie jedną dziesiątą dochodów budżetu państwa, co jest ewenementem w Unii Europejskiej. W latach 2004 – 2012 stawka akcyzy minimalnej wzrosła o ponad 183%, a nominalne dochody budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe zwiększyły się o prawie 100%. Podatki pośrednie (akcyza i VAT) stanowią w Polsce ok. 85% ceny paczki papierosów, podczas gdy średnia UE jest o ponad 5 punktów procentowych niższa. Zagadnienie opodatkowania akcyzą papierosów jest więc istotne zarówno dla przeciętnego konsumenta, jak i z perspektywy zachowania równowagi finansów publicznych.

Mamy nadzieję, że nasz raport stanie się podstawą do pogłębionej dyskusji na temat.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją i raportem.

[box type=”download” ]Polityka podatkowa wobec branży tytoniowej[/box]

[box type=”download” ]Prezentacja raportu[/box]

Ostatnie Wpisy

Książce na ratunek

2020.06.04

Fundacja Republikańska

Wydaj z nami Rzeczy Wspólne

2020.06.02

Fundacja Republikańska

Szara strefa w sektorze paliw

2020.05.20

Fundacja Republikańska

Wspieram Fundację

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.