Model Polskiej Gościnności

2018.07.19

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska rozpoczęła realizację projektu pt. „Polski model gościnności”, który stanowić ma republikańską odpowiedź na trwający w Europie kryzys migracyjny oraz brak obowiązującej strategii rządowej w zakresie polityki migracyjnej.

Celem projektu jest stworzenie nowej polityki integracji cudzoziemców oraz modelu szkoleniowego dla organizacji pozarządowych współpracujących z imigrantami. Efektem będą raport, podręcznik i cykl szkoleń. Raport będzie zawierać przegląd dotychczasowej polityki państwa polskiego w obszarze imigracji, studiów przypadku dla poszczególnych grup imigranckich, analiz plusów i minusów wynikających z nasilenia przyjazdów obcokrajowców do Polski.

Na bazie raportu przygotowany zostanie podręcznik, który będzie stanowił próbę odpowiedzi na pytanie, jakie są potrzeby Polski w zakresie pomocy imigrantom, oraz w jaki sposób można wspierać integrację cudzoziemców. Podręcznik skierowany będzie do organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych samorządów, które zajmują się imigrantami. W październiku podręcznik będzie dostępny na stronie Fundacji oraz dedykowanej stronie projektu.

Ważny element projektu stanowi szereg szkoleń, na których pokażemy, w jaki sposób należy podejmować skuteczną współpracę z cudzoziemcami, jakie stawiać wymagania, i w jaki sposób ich wspierać. Szkolenie umożliwi uczestnikom zdobycie umiejętności, które pozwolą im na przekazywanie zdobytej wiedzy dalej. Pozwoli to wielu aktywistom lokalnym na włączenie się w projekt oraz wymianę doświadczeń między zaangażowanymi organizacjami. Projekt ma charakter ogólnopolski – szkolenia będziemy prowadzić nie tylko w Warszawie, ale i w 7 innych miastach. Rekrutacja do udziału w szkoleniach rozpocznie się na początku sierpnia.

Będziemy o niej informować między innymi na stronie i FB Fundacji. Zachęcamy do śledzenia informacji na temat „Polskiego modelu gościnności” na naszej stronie www oraz na Facebooku Fundacji, a od sierpnia – na dedykowanej stronie projektu. Wszystkich członków organizacji pozarządowych zapraszamy do kontaktu w sprawie szkoleń – rekrutacja odbędzie się w sierpniu, będziemy o tym przypominać.

Ostatnie Wpisy

Pod Spodem – dyskusja autorów kwartalnika

2020.08.03

Fundacja Republikańska

Nowy numer Rzeczy Wspólnych

2020.07.30

Fundacja Republikańska

Polska groszowych emerytur?

2020.07.28

Fundacja Republikańska

Wspieram Fundację

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.