Model Polskiej Gościnności

2018.07.19

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska rozpoczęła realizację projektu pt. „Polski model gościnności”, który stanowić ma republikańską odpowiedź na trwający w Europie kryzys migracyjny oraz brak obowiązującej strategii rządowej w zakresie polityki migracyjnej.

Celem projektu jest stworzenie nowej polityki integracji cudzoziemców oraz modelu szkoleniowego dla organizacji pozarządowych współpracujących z imigrantami. Efektem będą raport, podręcznik i cykl szkoleń. Raport będzie zawierać przegląd dotychczasowej polityki państwa polskiego w obszarze imigracji, studiów przypadku dla poszczególnych grup imigranckich, analiz plusów i minusów wynikających z nasilenia przyjazdów obcokrajowców do Polski.

Na bazie raportu przygotowany zostanie podręcznik, który będzie stanowił próbę odpowiedzi na pytanie, jakie są potrzeby Polski w zakresie pomocy imigrantom, oraz w jaki sposób można wspierać integrację cudzoziemców. Podręcznik skierowany będzie do organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych samorządów, które zajmują się imigrantami. W październiku podręcznik będzie dostępny na stronie Fundacji oraz dedykowanej stronie projektu.

Ważny element projektu stanowi szereg szkoleń, na których pokażemy, w jaki sposób należy podejmować skuteczną współpracę z cudzoziemcami, jakie stawiać wymagania, i w jaki sposób ich wspierać. Szkolenie umożliwi uczestnikom zdobycie umiejętności, które pozwolą im na przekazywanie zdobytej wiedzy dalej. Pozwoli to wielu aktywistom lokalnym na włączenie się w projekt oraz wymianę doświadczeń między zaangażowanymi organizacjami. Projekt ma charakter ogólnopolski – szkolenia będziemy prowadzić nie tylko w Warszawie, ale i w 7 innych miastach. Rekrutacja do udziału w szkoleniach rozpocznie się na początku sierpnia.

Będziemy o niej informować między innymi na stronie i FB Fundacji. Zachęcamy do śledzenia informacji na temat „Polskiego modelu gościnności” na naszej stronie www oraz na Facebooku Fundacji, a od sierpnia – na dedykowanej stronie projektu. Wszystkich członków organizacji pozarządowych zapraszamy do kontaktu w sprawie szkoleń – rekrutacja odbędzie się w sierpniu, będziemy o tym przypominać.

Podsumowanie realizacji projektu: https://fundacjarepublikanska.org/co_robimy/polski-model-goscinnosci/

Ostatnie Wpisy

Rzeczy Wspólne 46

2023.11.27

Fundacja Republikańska

Młodzieżowe rekomendacje polityk społecznych.

2023.10.31

Fundacja Republikańska

Kondycja młodych Polaków.

2023.10.30

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.