Eksperci Fundacji Republikańskiej

card image

Mariusz Kuźma

Ekspert

Wykształcenie

Prawnik. Od początku kariery zawodowej, tj. od ponad 20 lat związany z zamówieniami publicznymi. Wspólnik K & K Mariusz Kuźma Beata Jagodzińska – Kuźma s.c. – Kancelaria Doradztwa Prawnego i Gospodarczego, Doradca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego.

Kariera zawodowa

Od 2014 r. ekspert Fundacji Republikańskiej w dziedzinie zamówień publicznych. Karierę zawodową rozpoczął, jako prawnik w Zespole Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych w 1996 r. W przeszłości ekspert współpracujący Komitetów Doradczych Komisji Europejskiej ds. zamówień publicznych (ACPC) i ds. otwarcia rynków zamówień publicznych we Wspólnocie (wcześniej członek Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. zamówień publicznych). Ponadto był także członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Zamówień Publicznych, członek Międzyresortowego Zespołu ds. Monitorowania Realizacji Scentralizowanego Systemu Zamówień Publicznych oraz reprezentant RP w pracach I Grupy Roboczej UNCITRAL. W swoje karierze zawodowej przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Sportu i Turystyki, a także w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Przez 4 lata był członkiem i wiceprzewodniczącym Resortowej Komisji Orzekającej przy Ministrze Finansów w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także  Członkiem Komitetu Sterującego ds. wykonania umowy na zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie, „Systemu informatycznego do obsługi zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej”, Rady Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR, Zastępcą Członka Komitetu Budżetowego Rady Europy, Członkiem Zespołu doradców Ministra Finansów ds. Promocji Skarbowych Papierów Wartościowych oraz Komisji Etyki Reklamy przy Radzie Reklamy.

Aktywność pozazawodowa

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów „LIBERTAS”. Współautor  książek kilku książek poświęconych zamówieniom publicznych, w tym przetargom na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także wielu specjalistycznych artykułów oraz opinii prawnych, w tym ostatnio wydanej: „Błędy w procesie udzielania zamówień publicznych. Odpowiedzialność zamawiającego.” M.Kuźma C.H.Beck, Warszawa 2015, s. 331. Wykładowca studiów podyplomowych organizowanych przez PAN i SGH. Autor i wykładowca szkoleń e-learningowych i webcastowych.

Obszary zainteresowania eksperckiego

Organizacja, zarządzanie, audyt  i kontrola zamówień publicznych, w tym w projektach UE,  wojskowe procedury przetargowe, zamówienia w dziedzinie obronności, historia, sporty walki, tenis, pływanie, wędkarstwo, akwarystyka.

card image

Marek Wróbel

Prezes Zarządu / Rada Fundacji

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2007 był szefem…

card image

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego. W latach 2008-2017 związany z…

card image

Sprawny i odpowiedzialny menedżer z zacięciem analitycznym. Interesuje się ekonomią i sektorem publicznym. Aktywny społecznik. Prowadził kilka projektów…

card image

dr Janusz Wdzięczak, ekonomista, historyk gospodarczy, specjalista w zakresie finansowania inwestycji oraz rynków Europy Wschodniej.  Doradca przy projektach inwestycyjnych (ds. źródeł finansowania)…

card image

Doktor nauk prawnych, adwokat; wspólnik w kancelarii prawnej Elżanowski, Cherka & Wąsowski; wykładowca akademicki; specjalista w zakresie prawa…

card image

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Konsultant specjalizujący się w zarządzaniu międzynarodowymi procesami sprzedażowymi oraz międzynarodowym rozwojem biznesu na rynku FMCG, ze szczególnym uwzględnieniem…

card image

Doktor nauk chemicznych, polityk, żonaty, trójka dzieci. Prowadzi własną działalność doradczą, pracując dla małych firm głównie z USA…

card image

Opracowuje modele i strategie sprzedażowe oraz zarządza sprzedażą w branży energetycznej i przemysłowej. Ekspert w zakresie efektywności i…

card image

Ekonomista. Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku i warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Posiada doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzaniu w służbie…

card image

Współtwórca powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, pierwszy dyrektor Podlaskiej Kasy Chorych, były z-ca prezesa NFZ. Z wykształcenia prawnik…

card image

Socjolog i działacz społeczny na rzecz małżeństw i rodzin. Wykonawca i ewaluator programów społecznych. Badacz edukacji. Przedsiębiorca. Specjalizuje…

card image

Członek zarządu Neuron PR i NuPlays.com. Od 15 lat doradza polskim i międzynarodowym organizacjom w zakresie komunikacji. Wykładowca…

card image

Jacek Sapa

Ekspert

Prezes Fundacji Narodowego Dnia Życia. Inicjator Certyfikatów „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. Współorganizator Marszów dla Życia i Rodziny oraz Kongresu…

card image

Zarządzający sprzedażą i rozwojem największej w Polsce firmy obsługi technicznej samolotów. Przeprowadził wiele procesów połączenia oraz integracji firm…

card image

Kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich INP PAN. Dr hab. nauk prawnych, specjalność - prawo konstytucyjne, profesor…

card image

Prawnik, koordynator projektów Fundacji Republikańskiej, ekspert w dziedzinie legislacji. Specjalizuje się w problematyce związanej z prawem gospodarczym, funkcjonowaniem…

card image

Doktor nauk ekonomicznych. W PKO BP odpowiedzialny za rozwój bankowości i płatności mobilnych oraz cyfryzację państwa. Założyciel i…

card image

Ekspert w zakresie ekonomii, prawa gospodarczego i reindustrializacji. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydziału Marketingu i…

card image

Prawnik. Od początku kariery zawodowej, tj. od ponad 20 lat związany z zamówieniami publicznymi. Wspólnik K & K…

card image

Przez wiele lat współorganizator i koordynator Marszów dla Życia i Rodziny. Członek zarządu Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia.…

card image

Ekonomista i finansista z doświadczeniem w różnych branżach. Specjalizuje się w problematyce związanej z finansami publicznymi, rozwojem regionów…

card image

Doktor nauk prawnych. Radca prawny, partner w kancelarii Filipowicz & Buliński. Pracował m.in. w wiodącej spółce doradczej w…

card image

Doradca podatkowy, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UW. Ekspert w zakresie systemu podatkowego, a w szczególności podatku…

card image

Pełnomocnik Prezes ZUS ds. Zapobiegania Nieprawidłowościom i Korupcji (od maja 2016 r.). Autorka komentarzy, artykułów oraz publikacji na…

card image

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Finansista z doświadczeniem pracy w controllingu w różnych branżach. Zainteresowania w dziedzinie polityki gospodarczej…

card image

Absolwent Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL. Senior Consultant w dziale badania sprawozdań finansowych jednej z firm "Wielkiej Czwórki".…

card image

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, wykładowca akademicki, menedżer, specjalista ds. rozwiązywania konfliktów. Asystent Sejmowej Komisji Administracji i…

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.