Paweł Ludwiniak

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydziału Marketingu i Zarządzania Politechniki Białostockiej. Ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego oraz wiele różnego rodzaju kursów i szkoleń z zakresu prawa gospodarczego. W latach 2012 - 2013 ukończył kurs w Polsko – Amerykańskiej Akademii Liderów w ramach Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości oraz Language of Liberty Institute (temat pracy: „Etyka pracy a społeczna odpowiedzialność biznesu”).

Kariera zawodowa: Obecnie pracuje jako prawnik w wiodącej firmie przemysłowej (sprawy korporacyjne, prawo spółek).

Aktywność pozazawodowa: Pasjonat wędrówek, historii oraz kresów Rzeczpospolitej. Założyciel  jednego z pierwszych Klubów Republikańskich w Polsce.

Obszary zainteresowania eksperckiego: Gospodarka, organizacja, prawo gospodarcze, reindustrializacja.

Close