Mariusz Kuźma

kuzmaWykształcenie: Prawnik. Od początku kariery zawodowej, tj. od ponad 20 lat związany z zamówieniami publicznymi. Wspólnik K & K Mariusz Kuźma Beata Jagodzińska – Kuźma s.c. - Kancelaria Doradztwa Prawnego i Gospodarczego, Doradca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego.

Kariera zawodowa: Od 2014 r. ekspert Fundacji Republikańskiej w dziedzinie zamówień publicznych. Karierę zawodową rozpoczął, jako prawnik w Zespole Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych w 1996 r. W przeszłości ekspert współpracujący Komitetów Doradczych Komisji Europejskiej ds. zamówień publicznych (ACPC) i ds. otwarcia rynków zamówień publicznych we Wspólnocie (wcześniej członek Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. zamówień publicznych). Ponadto był także członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Zamówień Publicznych, członek Międzyresortowego Zespołu ds. Monitorowania Realizacji Scentralizowanego Systemu Zamówień Publicznych oraz reprezentant RP w pracach I Grupy Roboczej UNCITRAL. W swoje karierze zawodowej przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Sportu i Turystyki, a także w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Przez 4 lata był członkiem i wiceprzewodniczącym Resortowej Komisji Orzekającej przy Ministrze Finansów w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także  Członkiem Komitetu Sterującego ds. wykonania umowy na zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie, „Systemu informatycznego do obsługi zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej”, Rady Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR, Zastępcą Członka Komitetu Budżetowego Rady Europy, Członkiem Zespołu doradców Ministra Finansów ds. Promocji Skarbowych Papierów Wartościowych oraz Komisji Etyki Reklamy przy Radzie Reklamy.

Aktywność pozazawodowa: Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów "LIBERTAS". Współautor  książek kilku książek poświęconych zamówieniom publicznych, w tym przetargom na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także wielu specjalistycznych artykułów oraz opinii prawnych, w tym ostatnio wydanej: „Błędy w procesie udzielania zamówień publicznych. Odpowiedzialność zamawiającego.” M.Kuźma C.H.Beck, Warszawa 2015, s. 331. Wykładowca studiów podyplomowych organizowanych przez PAN i SGH. Autor i wykładowca szkoleń e-learningowych i webcastowych.

Obszary zainteresowania eksperckiego: Organizacja, zarządzanie, audyt  i kontrola zamówień publicznych, w tym w projektach UE,  wojskowe procedury przetargowe, zamówienia w dziedzinie obronności, historia, sporty walki, tenis, pływanie, wędkarstwo, akwarystyka.

Kontakt:
Email: mariuszkuzma@wp.pl

Close