Małgorzata Brennek

Pełnomocnik Prezes ZUS ds. Zapobiegania Nieprawidłowościom i Korupcji (od maja 2016 r.)

Absolwenta Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (obecnie Akademia Kożmińskiego). Ukończyła kurs na Approved Compliance Officer , Instytutu Compliance, Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Od sierpnia 2009 do kwietnia 2011 Członek Zarządu i ekspert Centrum im. Adama Smitha. Wcześniej, od lipca 2007 ekspert Instytutu Sobieskiego. W latach 1998 - 2007 członek Zarządu Transparency International – Polska (TI-Polska). W okresie maj 2001 - lipiec 2005 zastępca Prezesa TI-Polska, a od lipca 2005 do kwietnia 2007 Prezes TI-Polska.

W latach 2005-2015 pisała i koordynowała projekty finansowane z środków Unii Europejskiej oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dla organizacji pozarządowych, w tym dla Transparency International – Polska, Instytutu Sobieskiego, Centrum im. Adama Smitha oraz „Stowarzyszenia Miasta w Internecie”.  Projekty dotyczyły m.in. dystrybucji funduszy strukturalnych UE w Polsce oraz realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W okresie 2006 – 2007 - Niezależny obserwator postępowania na zakup samolotów dla ważnych osób w państwie na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej, Radosława Sikorskiego.

W latach 1996-2005 kierownik projektów, a następnie Radca ds. politycznych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej/Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce. Zajmowała się tematyką integracji Polski z Unią Europejską w kilku rozdziałach negocjacyjnych oraz była koordynatorką kilkunastu projektów Phare.

W okresie 1991 - 1996 pracowała w sektorze prywatnym: w tym m.in. w agencji reklamowej McCann-Erickson, oraz w dziale marketingu koncernu Kraft Jacobs Suchard (obecnie Kraft Foods).

W latach 1983 - 1991 była wykładowcą w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W tym okresie pracowała również jako tłumaczka z języka angielskiego i szwedzkiego.

Stypendystka  Indiana University, Bloomington, Stany Zjednoczone Ameryki,  St. Anthony’s College, Oxford, Wielka Brytania  oraz Svenska Institutet, Szwecja.

Autorka komentarzy, artykułów oraz publikacji na temat korupcji, dostępu do informacji publicznej oraz wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce.

Close