Krzysztof Gigol

Wykształcenie: Licencjat Zarządzanie i Marketing otrzymany w 2005 roku na Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych MBA na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Kariera zawodowa: W latach 2008-2011 Wiceprezes Zarządu w fundacji Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON, od 2011 roku związany z branżą energetyczną (Energa Obrót, Gaspol Energy) na stanowiskach kierowniczych związanych z rozwojem rynku i produktów. Od 2015 roku Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Biznesu w Energia Polska S.A. oraz równolegle Dyrektor ds. Inwestycji w funduszu inwestycyjnym EFFI Investments.

Aktywność pozazawodowa: Instruktor strzelectwa sportowego i aktywny strzelec od 2013 roku.

Obszary zainteresowania eksperckiego: Energetyka, wojskowość, obrona terytorialna, makroekonomia.

Profile w portalach społecznościowych:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/krzysztof-gigol

Kontakt:
Email: krzysztof.gigol@gmail.com

Close