Publicystyka

card image

Raport „Nadzór właścicielski nad spółką Polskie Linie Lotnicze LOT”

Polskie Linie Lotnicze „LOT” w portfelu Ministra Skarbu Państwa są z wielu względów spółką wyjątkową. Każda najmniejsza zmiana z jej działalności…

zobacz więcej
card image

Raport „Nadzór właścicielski nad mieniem Skarbu Państwa. Dobre praktyki”

Raport „Nadzór właścicielski nad mieniem Skarbu Państwa. Dobre praktyki” został opracowany przez Fundację Republikańską w celu pokazania  modelowych rozwiązań w zakresie nadzoru…

zobacz więcej
card image

Raport “Polityka prorodzinna w Polsce”

W dyskusji o tak zwanej polityce prorodzinnej w Polsce, nawet uważnemu odbiorcy umknąć może odpowiedź na kluczowe pytanie: Dlaczego w ogóle państwo powinno taką…

zobacz więcej
card image

Raport „Zatrudnienie w administracji rządowej”

Platforma Obywatelska w czasie wyborów w 2007 r. głosiła ideę „taniego państwa”, sprowadzającą się do likwidacji przywilejów władzy. Po wygranych wyborach premier…

zobacz więcej
card image

Raport „FATCA i jej konsekwencje dla polskich instytucji finansowych”

Jeszcze nie umilkły echa dyskusji o ACTA, a coraz częściej mówi się o kolejnym amerykańskim akcie prawnym ingerującym w porządek prawny innych państw,…

zobacz więcej
card image

Raport „Polityka podatkowa wobec braży tytoniowej”

26 września odbyła się  konferencja z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, na której zaprezentowaliśmy nasz raport pt. “Polityka…

zobacz więcej
card image

Raport „Deregulacja – jak powstrzymać inflację prawa?”

Żyjemy w czasach olbrzymiej nadprodukcji przepisów prawa. Po przemianach 1989 roku można było mieć nadzieję, że III Rzeczpospolita będzie konsekwentnie oddalać…

zobacz więcej
card image

Raport „Zawody regulowane”

Polska ogranicza dostęp do największej liczby zawodów spośród wszystkich państw europejskich. Zawodów w różny sposób reglamentowanych jest u nas aż 380.…

zobacz więcej
1 5 6 7

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.