Radosław Żydok

img_4889Wykształcenie: Inżynier informatyki ze specjalnością sieci komputerowe, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, studia ukończone w 2015 roku. Certificate in Advanced English (CAE, 2014r.), poziom C1. Ukończone 9 cykli szkoleniowych Microsoft oraz Cisco SWITCH.

Kariera zawodowa: W latach 2007-2016 zatrudniony na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej jako informatyk, odpowiedzialny za: utrzymanie laboratoriów komputerowych, sieci teleinformatycznej, urządzeń audio-wideo; zamówienia publiczne; wsparcie informatycznych projektów badawczych. Autor projektu modernizacji sieci telefonicznej wydziału poprzez wdrożenie technologii VoIP. Od 2016 roku członek zespołu i koordynator projektów Fundacji Republikańskiej.

Aktywność pozazawodowa: Dowódca drużyny w plutonie ochotniczej obrony terytorialnej. Członek stowarzyszenia Mensa Polska. W przeszłości zaangażowany w działalność lokalną w Praskiej Wspólnocie Samorządowej. Honorowy krwiodawca z blisko 13 litrami na koncie.

Obszary zainteresowania eksperckiego: Nowe technologie, cyfryzacja administracji publicznej, bezpieczeństwo informatyczne, wojskowość, obrona terytorialna, wojna informacyjna, makroekonomia.

Profile w portalach społecznościowych:
Facebook: https://www.facebook.com/kficzol
Twitter: https://twitter.com/rzydok
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/zydok

Kontakt:
Email: radoslaw.zydok@fundacjarepublikanska.org
Telefon: 698-124-258

Close