Zmiany dzięki zmianom - wstępniak nowego numeru Rzeczy Wspólnych

Zmiany dzięki zmianom – wstępniak nowego numeru Rzeczy Wspólnych

W ostatnich miesiącach wydarzyło się bardzo wiele. Zmieniają się okoliczności międzynarodowe (i bynajmniej nie chodzi tylko o rosyjską awanturę), zmieniają się oczekiwania Polaków, zmienił się prezydent i najprawdopodobniej zmieni się też cały układ rządzący w naszym kraju. Najbardziej widoczna jest oczywiście przemiana polityczna, ale najbardziej istotna – ta w zbiorowej psychice naszego społeczeństwa. Ona to bowiem umożliwia wprowadzenie reform, które mogą wyznaczyć Polsce nowe kierunki rozwoju, odwrócenie niekorzystnych trendów, wreszcie nowe miejsce wśród krajów Europy i świata.

Czytaj dalej

Pogodzić Piłsudskiego z Dmowskim. Chrześcijaństwo – republikanizm – narodowość

Pogodzić Piłsudskiego z Dmowskim. Chrześcijaństwo – republikanizm – narodowość

Debata o polskiej polityce wschodniej w III RP ogniskuje się wokół dwóch skrajnych koncepcji, będących współczesną emanacją konkurencyjnych idei polityki wschodniej z czasów II RP: federacyjnej – reprezentowanej przez obóz marszałka Piłsudskiego oraz inkorporacyjnej – związanej z Narodową Demokracją Romana Dmowskiego. O ile pierwsza z nich znalazła swego spadkobiercę w postaci programu „prometeizmu” środowiska Kultury Paryskiej, który niemal całkowicie zdominował okres po 1989 r., tak ta druga – częściowo skompromitowana w okresie PRL – wciąż nie doczekała się godnej kontynuacji. Obecnie, w obliczu częściowego sukcesu idei prometejskiej na odcinku ukraińskim, ale również wobec pewnych jej niepowodzeń, coraz wyraźniej widać potrzebę dokonania korekty polskiej polityki wschodniej. Tym razem powinna ona przyjąć nieco bardziej „endecki” charakter, co nie oznacza, że pozostawać ma w opozycji do koncepcji Giedroycia i Mieroszewskiego. Wręcz przeciwnie. Wydaje się, że warunki do symbolicznego „pogodzenia Piłsudskiego z Dmowskim” zaistniały częściowo w warunkach III RP, a w pełni zaistnieć mogą w niedalekiej przyszłości. Co więcej, pogodzenie to mogłoby znaleźć oddźwięk nie tylko w obszarze polityki wschodniej i zagranicznej w ogóle, ale również w sprzężonych z nimi, kluczowych kwestiach polityki wewnętrznej.

Piłsudski i Dmowski
Koncepcja federacyjna Piłsudskiego zakładała utworzenie na ziemiach należących do Rosji – w oparciu o klucz narodowościowy – niepodległych Litwy, Białorusi i Ukrainy, połączonych w federację pod przewodnictwem Polski. Realizacja takiego scenariusza miała odbywać się z zachowaniem równouprawnienia wszystkich narodów federacji oraz w oparciu o porozumienie z Niemcami. Będąca jej przeciwieństwem koncepcja inkorporacyjna z kolei, polegała na utworzeniu państwa polskiego na ziemiach o przewadze ludności polskiej w porozumieniu z Rosją, a następnie asymilacji pozostałych mniejszości narodowych (z wyjątkiem Żydów). Jak wiemy żadnej z koncepcji nie udało się całkowicie wprowadzić w życie, jednak to właśnie polityka endecji ostatecznie zatriumfowała w praktyce.Czytaj dalej

Zdani tylko na siebie - wstępniak Naczelnego RW

Zdani tylko na siebie – wstępniak Naczelnego RW

7c2c8c6031523f175115c8d23a7ac56bUkraińcy mówią dziś reszcie kontynentu, że walczą nie tylko w obronie swojej, ale całej Europy. Gdy patrzymy jak przegrywają, musimy zdać sobie sprawę, ile warte są słowa i gwarancje zachodnich mocarstw. Ukraińcy walczą i giną mimo tego, że od trzech atomowych mocarstw otrzymały gwarancje nienaruszalności granic. Putin jest dziś pewnie za słaby, by pójść dalej, ale zagrożenie ze strony odradzającego się rosyjskiego imperializmu będzie raczej narastać.  Czytaj dalej

Zderegulować rynek hurtowy gazu ziemnego w Polsce - Mariusz Swora o problemach energetycznych w Rzeczach Wspólnych

Zderegulować rynek hurtowy gazu ziemnego w Polsce – Mariusz Swora o problemach energetycznych w Rzeczach Wspólnych

Deregulacja energetyki w znaczeniu dość powszechnie przyjmowanym w literaturze przedmiotu jest utożsamiana z liberalizacją, a jej głównym źródłem w przypadku państw członkowskich UE jest prawo unijne. Ostatecznym celem unijnych regulacji ma być powstanie wspólnego rynku energii, a droga ku temu wiedzie przez liberalizację rynków krajowych i budowę regionalnych.Czytaj dalej

Close