Zmiany w zarządzie Fundacji Republikańskiej

2017.12.06

Fundacja Republikańska

Decyzją Rady Fundacji do Zarządu naszej organizacji został powołany Radosław Żydok, dotychczasowy dyrektor operacyjny. Do tej pory odpowiedzialny był on za merytoryczny nadzór nad projektami Fundacji Republikańskiej. Radosław Żydok pracuje w naszej organizacji od kwietnia 2016 roku i był autorem lub współautorem szeregu analiz i raportów.

Jednocześnie Rada Fundacji przyjęła rezygnację z dotychczas pełnionych funkcji w Zarządzie od pani prof. Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej oraz pana Stanisława Knaflewskiego. Oboje pozostają naszymi bliskimi współpracownikami: pani prof. A. Młynarska-Sobaczewska jako ekspert, a pan S. Knaflewski jako członek Rady Fundacji. Serdecznie dziękujemy im za czas i pracę włożone w działalność Fundacji Republikańskiej. Życzymy powodzenia we wszystkich przyszłych przedsięwzięciach!

Ostatnie Wpisy

Oświecić Islam

2021.04.16

Fundacja Republikańska

Sektor obywatelski

2021.03.31

Fundacja Republikańska

Problemy lokalne, problemy globalne

2021.03.26

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.